fredag 8 februari 2013

Målarkitekturens principer

Man kan inte beskylla mig för att jag skriver på den här bloggen ofta, men den kan nog ändå fortfarande fylla en funktion för att förmedla idéer och förhoppningsvis generera kommentarer som leder till goda ting och ännu bättre idéer.

I mitt arbete inom e-delegationen är jag bland annat med i det utskott som hanterar "helhetsfrågor" (jag + GD för SkV, FK, BV, PM och CSN), och där finns ett projekt som ska beskriva en målarkitektur för hur offentlig sektor i Sverige ska arbeta med informationsförsörjning utifrån ett övergripande perspektiv. Projektet heter passande nog "Helheten".

Jag tror att det är största vikt att vi kan samla tankarna runt vad vi vill ha ut av en sådan arkitektur kring några grundprinciper. Det rör både vår syn på allmänna handlingar, tillgängligheten till dessa, vår syn på myndighetsprocesser, och tillgängligheten till dessa. Vilka principer behöver råda för att ett ekosystem av myndighetsspecifika eller myndighetsövergripande tjänster ska kunna byggas på bästa sätt? Av privatpersoner, företag eller myndigheter. Och jag tror principerna behöver formuleras så generellt som möjligt (men inte generellare än så).

Som exempel kan man kan leka med tanken att den bästa lösningen för allt man behöver hjälp med runt livshändelsen "föda barn" (boka ultraljud, planera och stöjda besök på MVC, förbereda och välja BB, välja namn, erkänna föräldraskap, anmäla tillfällig föräldrapenning, planera och stödja besök på BVC, välja förskola) inte är som idag - ett fysiskt eller virtuellt runtspringande till ett landsting, vårdcentraler, kommunen, Skatteverket, Försäkringskassan. Istället kanske det är tidningen Mama som bygger den bästa "föräldraappen", som med min tillåtelse och autentisering hjälper mig hålla samman och förenkla hela enchiladan.

Här är ett första utkast efter lite förmiddagsskrivande. Ge feedback/hojta/såga/fyll i:

  1. Som grundprincip ska samtliga allmänna handlingar vara fritt tillgängliga för läsning över internet av utomstående part. Det innebär att när varje myndighet skapar en "samling data" som innehåller allmän handling så ska denna tillgänglighet säkerställas.
  2. Som grundprincip ska samtliga myndighetsprocesser som i någon del innehåller informationsförsörjning ifrån utomstående part, tillgängliggöra regeluppsättningar för mjukvara där denna informationsförsörjning kan initieras över internet på den utomstående partens initiativ.
  1. Allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska även elektroniskt ha motsvarande tillgänglighet enligt samma kriterier som vid ett analogt förfarande. Det innebär att en sekretessbelagd uppgift ska vara elektroniskt tillgänglig för partsinsyn (för exempelvis den person uppgiften berör och annan myndighet som har rätt till tillgång). 
  2. Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter ska stödja styrande av åtkomst enligt PuL. Det innebär att de delar av handlingen som inte kränker individens integritet ska tillgängliggöras enligt grundprincipen. Det innebär också att samlingen data måste stödja möjligheten att inhämta samtycke ifrån berörd individ för bredare publicering.
  3. Information om samtliga samlingar data enligt ovan ska vara fritt och öppet publicerade. Informationen ska beskriva samlingen datas olika egenskaper och eventuella åtkomstkriterier, samt beskriva de gränssnitt som åtkomst möjliggörs genom.
  4. Gränssnitt för dataåtkomst, avlämnande av uppgifter och autentisering ska i första hand vara utformade enligt öppna standarder, i andra hand vedertagna standarder eller enligt en myndighetsövergripande överenskommelse.
  5. Som följer av grundprincipen ska tillgång till allmän handling endast i undantagsfall kunna vara förenat med en kostnad. En avgift kan vara motiverad för att finansiera tillgängligheten till en existerande samling data, men denna avgift ska bara kunna tas ut tills dess denna finansiering är betald. De små och försumbara kostnader som myndigheter får ta ut för expediering av "fysiska allmänna handlingar" ska inte få förekomma vid expediering av digitala handlingar.
  6. Myndigheter som idag har rätt att finansiera verksamheten genom avgifter för expediering av allmän handling, får fortsätta vara avgiftsfinansierade bara om man kan visa att inte en betydande samhällsnytta går förlorad genom att bibehålla avgiftsfinansieringen.

Fortsättning följer!

3 kommentarer:

Depan Depan sa...

Poker Online must say that overall I am really impressed with this blog. It is easy to see that you are passionate about your writing. If only I had your writing ability I look forward to more updates and will be returning texas poker

Santos khafilla sa...

Fantastic blog you have here. You’ll discover me looking at your stuff often. Saved!

gambar bugil
memek
bokepxxx

Gunawan Adhy sa...

Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.
cerita sange | foto hot | foto model | foto hot