fredag 6 juli 2012

IT i välfärdens tjänst

Igår eftermiddag deltog jag för SKL:s räkning i seminariet "IT i välfärdens tjänst" som arrangerades av IT&Telekomföretagen i samarbete med näringsdepartementet. Det blev en fullsatt tillställning och ett riktigt bra samtal där jag, Anna-Karin Hatt och Anne-Marie Fransson frågades ut av bland andra Magnus Höij (Internet World), David Mothander (Google) och Fredrik Sand (Stockholms Handelskammare).


Regeringen är ju i full färd att ta fram en ny nationell strategi för e-förvaltning, och det var till denna som jag gjorde några inspel om öppen data, ökad samverkan och ett initiativ om ett ekosystem för offentliga digitala tjänster. Hela seminariet webbsändes, och du kan se det här.


Vi inom SKL tror att en bärande del i strategin för bättre medborgartjänster, är att verka kraftfullt för öppen data. För egen del tycker jag det är dags att principiellt vända upp och ned på synsättet på offentliga handlingar och vilken data som som ska göras öppen. För det är faktiskt så vi ofta pratar om det: “vilken data ska vi göra öppen”?

Om Sverige ska kunna bli en föregångsnation inom IT behöver vi gå längre och ha som enkel grundprincip att all samlad och bearbetad data, alla offentliga handlingar, skall vara puclicerade och fritt tillgängliga ifrån ögonblicket det är möjligt. Bara om det finns särskilda skäl, som sekretess, om det rör sig om arbetsmaterial, integritetskänslig information eller andra särskilda omständigheter, så avstår man från att publicera datat öppet. Istället för att myndigheter väljer vilken data “bakom väggen” som ska tillgängliggöras genom öppna gränssnitt, så publiceras hela myndighetens arbete framför väggen med öppna gränssnitt, om det inte finns särskilda skäl att skydda datat från öppenhet.En möjlighet för att kostnadseffektivt kunna driva resan emot ett öppnare Sverige är att införa en "öppenhetsombudsman" som man kan vända sig till om man upplever att data oskäligt inte finns tillgängligt på ett öppet sätt. 


IT-minister Anna-Karin Hatt refererade till Hillary Clintons öppningstal vid Open Government Partnership-mötet i Brasilien i april om hur länder med öppna myndigheter, öppen styrning och öppen data kommer blomstra, och hur länder som står för motsatsen kommer hamna på efterkälken och förtvina.
Men jag tror att fördelen med en öppen grundprincip för öppen data kommer vara att bygga in dess mekanismer i hela offentlig-Sveriges DNA. Och de innovativa lösningar och företag som kan växa i en sådan miljö kommer då kunna komma fram först i Sverige. Då kan vi bli en verklig föregångsnation inom öppen data.

För det andra så tycker vi i SKL att det är otroligt viktigt med gemensamma spelregler. Vi behöver gränssnitt och standarder - som tillsammans kan bli en myndighetsgemensam mjuk infrastruktur för hela offentlig-Sverige. Det finns intressanta lösningar i andra länder - Estland har till exempel sin Internetbaserade “X-road” som gör det enkelt för myndigheter och företag att samverka och bygga e-tjäster med data ifrån olika myndigheter - även om det inte sällan är databaser och lösningar ifrån olika leverantörer i lagret under. Vi behöver en sådan samverkan för mjuk infrastruktur.

Och inom den här samverkan så måste vi bli oerhört mycket bättre ifrån myndigheters håll att snabbare komma fram till gemensamma lösningar och komponenter. Vi får inte vara så oerhört rädda för att något kan bli fel. Svenskarna är ju konsensussökande, och det är en fördel i många avseenden. Men med den snabba tekniska utvecklingen så funkar det inte att fundera över till exemel en e-legitmationslösning i närmare ett decennium innan det kan bli verklighet. För sedan - när ett sådant arbete sedan blir klart - får alla sedan beröringsångest eftersom man inte orkar ge sig in i en ny tioårskamp.

Samverkan inom den mjuka infrastrukturen måste istället bygga på frivillighet och på ett agilt, vigt, lättrörligt synsätt, där vi kortar ledtiderna mellan ide och förverkligande. Det är bättre att vi prövar, utvärderar, och sedan behåller det som är bra, och bygger om det som blev mindre bra.

För det tredje så tycker jag att den nya nationella strategin bör innehålla ett initiativ för att stimulera ett ekosystem för offentliga digitala tjänster inom den här mjuka infrastrukturen. Där kan vi sätta av ett nationellt stöd för statliga myndigheter, kommuner, landsting, som i olika konstellationer frivilligt och gemensamt kan få finansiering och hjälp med bygga upp de specifikationer, gränssnitt och standarder för nya applikationer, som sedan kommer hela offentlig-Sverige till del. Applikationer som är designade för den mjuka infrastrukturen blir då del av ett ekosystem för offentliga digitala tjänster där andra, efterföljande aktörer kan återvända specifikationer och upphandlingsunderlag på effektivast möjliga sätt.Ett sådant ekosystem kommer göra det lättare framförallt för de många små kommuner som idag ligger långt efter i digitaliseringen, och som inte sällan hamnar i knät på en leverantör eftersom man inte har resurser att jobba strategiskt och framåtsyftande med sin IT-strategi.


(Foto: Tack till Andia Ghafouri)

1 kommentar:

Depan Depan sa...

poker online This is a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology... bolatangkas