torsdag 15 september 2011

Alliansen utvecklar Vaxholm

Det här pressmeddelandet skickade jag ut idag - med anledning av kommande års budget:"Vaxholm måste investera mer än en halv miljard i nya skolor, förskolor och äldreboende de närmaste åren.

Dagens skolfastigheter och äldreboenden är inte tillräckliga vare sig i volym eller kvalitet. Provisoriska lösningar får inte permanentas. En stor del av våra skolbarn vandrar långa sträckor för att nå skolidrotten, och skolornas schemaläggning försvåras på grund av brister i fastigheterna.
Vi måste bygga nya skolor och särskilda boenden på flera platser inom kommunen. Vi räknar med ökat antal barn och äldre. Vi vill skapa moderna förskolor, skolor och äldreboenden med rätt placering och storlek.

Ett modernt utbildningscentrum med skolidrott, kultur, fritid och en stor samlingssal i ett campus och ett äldreboende behövs nu!

Vi anser att följande investeringar är nödvändiga:

2012-2014
En förskola och en högstadieskola på Vaxön, ca 180 mkr
En skolidrottshall med 18 nya omklädningsrum och lokaler för kulturskolan, ca 70 mkr
Utökade lokaler för äldreboende, ca 50 mkr

2014-2018
Nybyggen till förskolor och skolor på Vaxön, Resarö och Rindö, ca 260 mkr

Summa investeringar hela perioden, ca 560 mkr

Alliansen arbetar för att utveckla Vaxholm, utan att höja skatten.

Investeringsbehovet motsvarar en skattehöjning om 3 kr per hundralapp i sju år. Vår ambition är att inte behöva höja skatten. Vaxholm har redan idag en hög låneskuld, och vi vill inte låna mer. En del av lösningen kommer kunna vara fler boende i Vaxholm, som bidrar till högre skatteintäkter och intäkter ifrån utveckling av bebyggelse.

Vaxholm är Stockholms regionens näst minsta kommun. Vi måste växa för att kunna skapa arbetsplatser, ett bättre kommersiellt utbud, ett varierat boende och ett rikt kulturliv. För att Vaxholm ska bli en ännu bättre stad att bo och arbeta i.

I kommande budget som presenteras i höst kommer vi att presentera vårt förslag till lösning."

Inga kommentarer: