tisdag 5 juli 2011

Med Kommuninvest i Almedalen

Sedan i söndags är jag här i Visby och Almedalen med Kommuninvest, där jag sitter i ägarstyrelsen. Kommuninvest är Sveriges kommungäld som den överväldigande majoriteten av Sveriges kommuner och landsting äger gemensamt, för att kunna finansiera investeringar i det offentliga.

Idén är egentligen väldigt enkel: genom att kunna låna pengar tillsammans, så kan vi alltid låna mycket billigare än bankerna kan. De som vill låna ut sina pengar vet att den svenska kommunsektorn är en trygg placering. Kommuninvest - som är i färd att byta namn till Kommungälden - erbjuder oss kommuner allt ifrån olika typer av låneprodukter till rådgivning inom finansstöd och kompetensutveckling.

Det här är förstås särskilt värdefullt för oss mindre kommuner, som ofta har ganska små ekonomifunktioner  och inte vill ha allt "i huset". Och på gott och ont är Vaxholm en ganska stor kund, även om vi ju gör vårt bästa för att minska låneskulden.

Inga kommentarer: