tisdag 28 juni 2011

MVC i Vaxholm

Såhär med mångas semestrar stående inför dörren så är det tråkigt att behöva skriva några rader kring den planerade flytten av MVC i Vaxholm. Bland andra jag och vår "egna" hängivna barnmorska Eva Säby har under våren diskuterat med en mängd olika möjliga verksamheter som skulle kunna ta över filialen i Vaxholm.

Resultatet har i de flesta fall börjat positivt: att det skulle vara roligt och stimulerande att kunna driva en filial i Vaxholm! I tre av fallen har det gått till en ytterligare fas, där man översiktligt har utvärderat de ekonomiska möjligheterna för driften. Tyvärr har samtliga nått samma resultat - att man trots den inspirerande möjligheten att få driva en Vaxholmsfilial ser sig tvungna att tacka nej eftersom man inte ser att en sådan skulle kunna bära sig ekonomiskt med det ersättningssystem som finns. Detta gäller både de offentliga och privata aktörer vi pratat med.

För oss i Vaxholm är det förstås tråkigt, eftersom vi har haft goda samordningseffekter där vi haft möjlighet till en tidig kontakt med blivande förstagångsföräldrar. En så god lokal närvaro har också gett goda resultat på många andra områden än att hjälpa gravida, såsom till exempel provtagningar.

Som läget ser ut nu kommer därför MVC att flyttas i höst, i enlighet med de ursprungliga planerna. För mig och oss i Vaxholm återstår nu istället att mer långsiktigt påverka så att det både skall vara ekonomiskt och praktiskt möjligt att kunna bedriva en lokal mödravård i Vaxholm.

Inga kommentarer: