måndag 28 mars 2011

Socialchefens lön och ersättningar

På förmiddagen blev jag uppringd av tidningen Skärgården, som i kommande nummer vill diskutera socialchefens lön och ersättningar som man tycker är "otroligt generösa".

Jag tänkte skriva ett par rader om detta, eftersom löner till kommunala tjänstemän är en fråga som väcker stora känslor - och det har jag all förståelse för. Det är ju allas våra skattepengar som används, och alla är förstås måna om att deras skattekronor förvaltas på bästa sätt.

Lite fakta: vår socialchef anställdes i mars förra året, och har idag en månadslön om 58.000 kr/mån. I samband med anställningen kom ökade kostnader om totalt cirka 70.000 kr (för arbetspendling ifrån Göteborg och boende), och hon har även haft en tillfällig övertidsersättning fram till 31 januari i år (totalt knappt 240 timmar under perioden). Utslaget över hennes första år motsvarade alltså resekostnaderna som kommunen gick med på att betala en lön om drygt 4.000 kr/mån, och övertidsersättningen drygt 7.000 kr/mån. Alltså en totalkostnad motsvarande drygt 69.000 kr/mån i månadslön under detta första år - vilket var en förutsättning för att avtalet skulle kunna ingås.

Socialnämndens verksamhet omsätter knappt 130 miljoner kronor per år, och sysselsätter direkt och indirekt ungefär 250 personer. Under de två tidigare mandatperioderna (2002-2009) så har socialförvaltningen dragits med ett underskott jämfört med budget - oftast många miljoner kronor årligen! 2010 blir det första året som verksamheten visar överskott jämfört budget, och då ett kraftigt sådant med 4 miljoner kr. Och även om ett så fint utfall förstås är ett resultat av ett fantastiskt lagarbete, så är socialchefen den som har huvudansvar att driva verksamheten och leverera kvaliteten så kostnadseffektivt som möjligt.

Med tanke på alla olika åsikter och upprörda känslor runt det här är det klokt att ta en politisk diskussion så att förvaltningen känner sig trygg i sina beslut runt lönesättning. De flesta av våra nyrekryterade förvaltningschefer har gått ned i lön för att jobba här, och generellt sett så tillhör de de lägst betalda i länet, även de som ansvarar för budgetar på hundratals miljoner. Frågan är högaktuell, eftersom många chefer går i pension inom de närmaste åren. Konkurrensen om kompetensen hårdnar, och Vaxholms stad måste bli mycket bättre som arbetsgivare. Lönen är en av flera viktiga komponenter.

Om en ekonomisk vändning som i Vaxholms fall till stor del kan tillskrivas en chefs arbete, är det då klokt eller oklokt att ha vågat betala för att ha gjort den rekryteringen? Om det kostar några tusenlappar i månaden, men ger resultat värda miljoner i slutet av året? 

Jag tycker att vi ska sträva efter att rekrytera så bra personal som möjligt, och att vi ska våga satsa på att vara en attraktivare arbetsgivare än andra kommuner i närheten. Det gäller för alla - både medarbetare och chefer.

Inga kommentarer: