onsdag 9 februari 2011

Pålsundsskolan, Söderfjärdsskolan och Norrbergsskolan

Det har nog knappt undgått någon Vaxholmsbo att en av våra skolor, Pålsundsskolan, har drabbats av så allvarliga mögelskador att man inte har något alternativ annat än att utrymma skolbyggnaden mitt under pågående termin. Det rör sig om ungefär 340 elever i åldrarna 6-11 år som om ett par veckor med stor sannolikhet lämnar "sin" skola för gott. Utan att föregripa en vidare analys som kan göras när ytmaterialen kan tas bort, så talar det mesta för att skolan antingen kommer behöva rivas eller genomgå mycket omfattande reparationer.

I den här olyckliga situationen har man tvingats hitta det bästa möjliga alternativet för hur Vaxholms skolor ska kunna fortsätta drivas i de lokaler som finns, och som kan läggas till som tillfälliga lösningar. Här har både förvaltningen och barn- och utbildningsnämnden med samtliga representerade partier nått ett helt enigt beslut om att den bästa lösningen är att Pålssundsskolans verksamhet fortsätter i Söderfjärdsskolans lokaler, och att att Söderfjärdsskolans verksamhet fortsätter i Norrbergsskolans lokaler, som förstärks med paviljonger.

Ärendet har självfallet varit omgärdat av mycket känslor ifrån många håll. När problemen eskalerade under hösten, vilket ju ledde till utredning och analys av Pålsundsskolans skick, så var många av föräldrarna på Pålsundsskolan förstås oroliga. Oavsett om man hade barn som led av besvär eller inte.

Efter att beslutet om evakuering fattats, så var många elever och föräldrar på Söderfjärdsskolan kritiska till beslutet. Jag har all förståelse för deras oro över hur flytten ska påverka deras tillvaro och undervisning.

Nu ska fokus ligga på att göra det bästa vi kan för alla elever i den här svåra situationen. Förvaltningen kommer lägga särskilt fokus och uppmärksamhet på de niondeklassare som flyttar, för att de ska kunna komma till sin rätt på slutproven och få en bra sista termin fram till skolavslutningen i juni.

Inga kommentarer: