fredag 27 augusti 2010

(S)mutskastningskampanj

Socialdemokraterna i Vaxholm försöker nu genomföra en sällsynt låg smutskastningskampanj i Vaxholm (som man "av en händelse" lanserar just nu) där de beskyller Vaxholms stad för att det är oskäligt att under en övergångsperiod betala resor och uppehälle för vår nya socialchef (som bor i Göteborg och letar lokala alternativ för boende).

En förvaltningschef arbetar ofta och förhoppningsvis kring fem år hos sin arbetsgivare. Att rekrytera en förvaltningschef kostar i storleksordningen tre månadslöner - och då räknar man inte med all tid som läggs ned av politiker och personal för att utvärdera och diskutera olika alternativ. Det betyder att den totala anställningskostnaden för en förvaltningschef som tjänar 55.000 kronor i månaden hamnar kring 4-5 miljoner kronor över dessa fem år (inklusive arbetsgivaravgifter). Att i det perspektivet peka på en övergångskostnad om ungefär 15.000 kronor i månaden under ett halvår som något "förkastligt" kan jag inte tycka är annat än djupt oseriöst.

Hade man ens haft den här diskussionen om socialchefens lön hade varit tusen kronor högre - 56.000 kr istället för 55.000 kr? Med arbetsgivaravgifter blir också det knappt 80.000 kronor på fem år.

När vi rekryterar står alltid kompetens och förutsättningar i främsta rummet, eftersom vi vet att kompetenta och motiverade medarbetare kan göra positiva skillnader i resultatet på miljontals kronor per år. Det tycks inte socialdemokraterna tycka. Ifrån deras perspektiv så är det tydligen viktigare om socialchefen bor i kommunen eller inte, än om de gör ett bra jobb eller inte. Vilket de med tydlighet klargör här. Jag antar att de kommer föreslå någon form av boendekrav för Vaxholms framtida rekryteringar.

Det jag tycker är mest beklämmande med smutskastningskampanjen är att det förstås finns människor bakom chefsposterna som drabbas i sin arbetssituation. Men Socialdemokraterna visar att deras jakt på röster är så desperat att de inte skyr några medel för att försöka putsa sitt rekordlåga stöd.

Nu hoppas få fortsätta fokusera på att möta väljarna och prata om den politik vi vill föra efter valet. Tänk om socialdemokraterna vågade göra detsamma.


UPPDATERING: Nu har Radio Stockholm släppt sitt reportage om detta. I stort sett korrekt, förutom att det självfallet inte var när (S) "krävde att all information skulle upp på bordet" som irritationer uppstod. Handlingarna i fråga är ju offentliga, och kan granskas av vem som helst som så önskar. KS gav självfallet sitt bifall till detta.

Irritationen uppstod över att Socialdemokraterna i brist på egen förmåga och politik försöker använda personer i tjänstemannaorganisationen som bondeoffer för att driva sin valrörelse. 

Inga kommentarer: