torsdag 5 augusti 2010

Nordiska ministerrådet i Vaxholm

Igår hade vi glädjen att få ta emot Nordiska ministerrådet som håller sitt ministermöte för kommunministrar fram till på fredag här i Vaxholm. Som i så många andra sammanhang de senaste åren så diskuteras bland annat finanskrisen och dess påverkan på nordens kommuner.

Och nordens kommuner - ja, det är några stycken. Lite research inför mitt välkomstanförande visade att det är 1436 stycken. I alla de övriga nordiska länderna är medelantalet invånare per kommun en hel del lägre än här i Sverige.

Förutom en genomgång av Vaxholms historia, nutid och framtid hann jag betona att kommunsektorn behöver bredare och mer samarbete vad gäller utveckling och leverans av tjänster till medborgarna, samarbeten som kan säkra och öka de nordiska ländernas ledarskap i miljöfrågor, och förstås inte minst en beredskap och ett förhållningssätt för små kommuner gentemot de globala låg- och högkonjunkturer som vi ser ut att vara tvungna att lära oss leva med.

Vår alliansregering här i Sverige har lyckats hantera finanskrisen bäst i Europa, och säkrat välfärden i alla landsändar utan att hamnat i en ond lånespiral. Och våra flesta nordiska grannar tillhör också de som är bland de bästa i klassen. Men vi kommer kunna få ännu mer styrka och trygghet när vi ute bland våra kommuner får en bred förståelse för vad det är som fungerat bra, och varför. Vill det sig riktigt illa kan det ju en eventuellt återuppblossad kris hanteras av en finansminister som inte heter Anders Borg.

Jag hade Mats Odell till bordet vid middag ute på kastellet. Vi fick tillfälle att diskutera många av Vaxholm och andra svenska kommuners utmaningar: upplåningsbehov och finansiering för snabbväxande kommuner som vi själva, utformningen av kommunernas balanskrav, framtiden för hyresbostäder och ägarlägenheter och mycket annat. Särskilt diskussionerna kring framtida utformning av regler för ägarlägenheter och den antagna propositionen om reformerade hyressättningsregler från och med årsskiftet är ju högst relevant för Vaxholm och Stockholms län.

Delegationerna från våra grannländer öste lovord över Vaxholm på båtresan tillbaka till hotellhörnan igår. Ibland är det lätt att bli hemmablind. Och så som solen skiner idag ser det ut som att de kommer få en behaglig fortsättning på mötet.

Inga kommentarer: