tisdag 1 juni 2010

Veikko Virtanen

De senaste veckorna har det pågått många diskussioner i media kring Veikko Virtanen som bor på Cyrillus. Den bild som förmedlas i medierna är att denne blinde, 90-årige krigsveteran inte talar svenska, och inte har tillgång till finskspråkig personal.

Jag besökte Veikko i lördags, och känner för hans situation. Dock kan jag inte förmedla särskilt mycket information kring detta enskilda ärende utan att bryta mot sekretesslagstiftningen i socialtjänstlagen. Jag fick dock Veikkos medgivande att dels kommunicera hans namn offentligt (vilket ju ändå kommunicerats offentligt i medierna ifrån start), samt att kommentera det faktum att han under lördagen inkom med en ny ansökan om särskilt boende som anför nya skäl än tidigare ansökan, och omständigheterna kring denna ansökan.

Denna ansökan har jag fått förvaltningens löfte om att man ska handlägga på snabbast möjliga sätt, för att se om Veikkos behov har förändrats. Skulle behoven ha bedömts förändrats ifrån det tidigare beslutet kommer vi naturligtvis tillgodose dessa behov.

Jag kommenterade detta i Sveriges Radio igår.

Två små felaktigheter har smugit sig in artikeln: 1) Det är sociala utskottet som hanterar fall av denna karaktär, inte Socialnämnden, samt 2) att onsdag var en målsättning i tiden för när ärendet skulle kunna vara berett för beslut, och inte ett löfte. Jag återkommer med mer information om detta.

Inga kommentarer: