torsdag 10 juni 2010

Vaxholm Arena

I måndags hade vi fullmäktigesammanträde där vi diskuterade något som tycks bli en av de tydliga skiljelinjerna i Vaxholms lokala val i höst: Vaxholm Arena.

Vaxholm Arena är ett samlingsnamn för:
  • Nybyggnation av en idrottshall vars främsta syfte är att kunna rymma skolidrott
  • Upprustning och nybyggnationer av omklädningsrum och andra ytor i anslutning till hockeyhallen, fotbollsplanen och IF-hallen
  • Byggnation av mindre kommersiella ytor för bland annat ett gym
  • En mötesplats för barn och vuxna som bidrar aktivt till en meningsfull fritid
Upprustning och utbyggnad av omklädningsrum tycks alla partier vara rörande eniga om att man behöver, så det behöver inte diskuteras. Problematiken som vissa navelskådande politiker vare sig tycks förstå eller kommentera, är att vi har stora brister på ytor för skolidrott i Vaxholm.

Återstår därför att diskutera hall för skolidrott, och mindre kommersiella ytor.

Lite fakta: 1990 stod IF-hallen klar, och detta var en tidpunkt då Vaxholm hade ungefär 6 700 medborgare, att jämföra med dagens drygt 11 000. Sedan dess har man rivit en hall för skolidrott - den som stod vid Norrbergsskolan. Vad detta innebär för tillänglig hallyta per elev och föreningsmedlem behöver jag kanske inte förklara närmare. Eller hur framtiden ser ut eftersom Vaxholm också fortsättningsvis växer så att det knakar.

Ett vanligt argument är att "fotbollen, innebandyn och ishockeyn inte behöver en hall i den utsträckningen", och det är såklart sant. Men det är ju inte främst för dessa idrottsföreningar man behöver bygga en ny hall. Fotbollen har fotbollsplaner, ishockeyn har en ishockeyhall, och innebandyn har en bollhall.

Det är vår skola som har det största behovet, och självfallet kommer den välbehövliga ytan skapa möjligheter alla våra viktiga idrottsföreningar till mer tid vid bättre tidpunkter. Och som ett stort plus förstås möjligheter till idrotter som ännu inte ens finns etablerade i Vaxholm: friidrott, basket, handboll.

Det andra viktiga motivet utöver yta för skolidrott och föreningsidrott är förstås den sociala delen. De öppna och gemensamma ytorna som finns som delar av Vaxholm Arena ger en naturlig mötespunkt både för barn och vuxna, och kommer vara en viktig pusselbit i vårt arbete med att stimulera våra barn till en meningsfull fritid - tillsammans med vårt vallöfte om en satsning på ungdomsverksamhet både på Resarö och Rindö.

Och de mindre, kommersiella ytorna (ett café och ett gym)? Där har redan ett flertal intressenter hört av sig för att få hyra.

Vi Moderater tror att Vaxholms medborgare vill att våra elever och ungdomar ska kunna ha bra försutsättningar till skolidrott och föreningsliv, och att vi ska kunna fortsätta leverera en av Sveriges absolut bästa skolor. Och självklart rör det sig inte om någon "överspendering" eller något "skrytbygge". Det är helt enkelt en normal sporthall, renovering och tillbyggnad av omklädningsrum, och ett bygge av gym- och cafélokaler som mer än fullt ut finansieras av hyresintäkter.

87 miljoner är en prislapp som är framräknad efter försiktighetsprincipen. Det kan mycket väl bli billigare, det vet man bara när man har anbud att ta ställning till. Och om det är några som de senaste fem åren bevisat att vi kan fortsätta ta Vaxholm framåt utan att slarva med ekonomin, så är det vi.

Inga kommentarer: