torsdag 10 juni 2010

Fel i tidningen Skärgården

Idag skriver Skärgården om vårt fullmäktigemöte i måndags (ännu inte på webben). Där står felaktigt att "centern gjorde gemensam sak med oppositionen och gick emot moderaterna". Så är det inte. Centern stödde tydligt både budgetramarnas innehåll och Vaxholm Arena.

Remissen var en så kallad minoritetsåterremiss, och skulle saken ha avgjorts i måndags så hade ramarna antagits. Detta kan uppstå i vilken fråga som helst, där minst en tredjedel av fullmäktige begär en återremiss. Därför är det ju heller inte så att "moderaterna röstats ner", vilket det står i artikeln. Jag efterlyser bättre faktakontroll och kunskap om kommunallagen bland Skärgårdens journalister, och erbjuder mig självfallet att vara till stöd för detta om ni så vill.

Jag ska skriva några rader om hur vi ser på Vaxholm Arena, och varför den är ett så viktigt projekt för Vaxholm.

Inga kommentarer: