söndag 28 mars 2010

Earth Hour även i Vaxholm

Igår kväll hade vi en stämningsfylld stund på Rådhustorget under Earth Hour, och aktiviteter både ifrån Waxholms scoutkår som sålde korv, Waxholms OK som höll en stadsorienteringstävling i Vaxholm under själva timmen, och Naturskyddsföreningen i Vaxholm.

Självfallet så stödjer Vaxholm WWF:s initiativ att påminna medborgare och politiker om klimathotet, och ännu mer viktigt är förstås att faktiskt agera som stad. Jag talade en sväng efter att det släckts, och det lät ungefär såhär:

"Jag har kommit hit ikväll för att berätta om varför Vaxholm har valt att släcka ned sin belysning under en timme ikväll, och delta i Earth Hour.

Men för att det ska vara någon poäng med att prata om Earth Hour, så tänkte jag börja med att prata om syftet för den globala manifestation detta ändå är - att uppmärksamma världen på utmaningarna kring klimatförändringarna. Och jag tycker vi ska börja i rätt ända: med att beskriva vad det är för hot och förändringar vi faktiskt står inför:

Vi har en pågående klimatförändring orsakad av människan
Vi vet inte hur stor förändring vi kommer få
Det går att minska både utsläpp och förekomst av de gaser som driver klimatförändringen

Om vi börjar med faktumet att vi har en pågående klimatförändring, så är detta vetenskapligt belagt. Det är nära till hands för oss som nu sett en av de kallaste vintrarna i modern tid att raljera över att man nog ser fram emot lite "global uppvärmning", men det är viktigt att komma ihåg att även större variationer i vädret på regional nivå är just en av effekterna man är oroad över.

Och om man inom vetenskapen är enig om att vi har en pågående klimatförändring som är orsakad av oss människor, så är man osäker på hur stor den kommer att bli. Forskningen tyder på temperaturer i slutet av århundradet som blir allt mellan måttliga 1,1 grader varmare, till katastrofala 6,4 grader grader varmare. Men det är ingen som säkert vet. Och det är heller ingen som säkert vet vad dessa temperaturförändringar kommer innebära för livet här på jorden. Men i allt väsentligt så kommer större temperaturförändringar vara mycket problematiska.

Den goda nyheten i allt detta är att vi faktiskt kan minska våra utsläpp, och i förlängningen också förekomsten av de gaser som driver klimatförändringen. Vi kan, globalt sett, med ganska små medel växla över till energiformer som inte driver klimatförändringar. Förnyelsebar energi ifrån vatten, sol, vind, biobränse och kärnkraft gör att vi i Sverige har väldigt goda förutsättningar att fortsätta vara en föregångare på det här området, och är ett levande exempel på att det går att kombinera tillväxt med klimatneutral energi.

Jag tycker också det är viktigt att möta diskussionen med de som fortfarande tvivlar på att den pågående klimatförändringen är något att oroa sig över. Det finns vissa som tror att klimatförändringarna kommer vara väldigt måttliga eller inte ha så negativa konsekvenser. Och själv är jag den förste att ställa mig i raden av de som hoppas att tvivlarna har rätt. Det vore fantastiskt om det vore så. Men faktum kvarstår: en mycket bred, global vetenskaplig expertis menar samfällt att klimathotet är verklighet.

Så min fråga till de som tvivlar är om de verkligen, allvarligt är beredda att låta bli att teckna den försäkring som en kraftfull klimatpolitik innebär. För mig är det ganska enkelt: Det sannolikaste är att den väg vi är inne på kommer leda till avsevärda problem, och kanske en katastrof. Har vi då som globalt samfund råd att inte försäkra oss så gott vi kan emot detta? Skulle de som tvivlar låta bli att teckna brandförsäkring om de trodde att det "nog" inte skulle börja brinna i deras eget hus? För mig är det solklart att det enda sättet vi kan ta ansvar på, är genom att teckna den här försäkringen. Vi måste se till att växla över globalt till klimatneutral energi så snabbt som det är praktiskt, ekonomiskt och politiskt möjligt.

Och trots de misslyckade förhandlingarna i Köpenhamn så ser vi faktiskt ljuspunkter på den politiska arenan just nu. Företag, media och lokalpolitiker gör sitt för att se till att klimatpolitiken prioriteras. Vår egen Johan Rockström ifrån Rindö som utsågs till "Årets svensk", och var med i förhandlingarna i Köpenhamn, var en av topptalarna igår på den stora konferensen State of the Planet i New York - och till och med i USA så ser vi de senaste veckorna hur klimatpolitik börjar bli en mer prioriterad fråga.

Men arbetet här i Sverige kommer nu vara beroende av att vi bryter ner våra nationella miljömål och uppfyller dem på lokal nivå.

Och vi i Vaxholm har en god utgångspunkt. Näst intill alla kommunens fastigheter och andra flerfamliljshus värms med centralvärme som använder 97% förnyelsebar energi genom vårt fliseldade värmeverk, och vi räknar med att kunna ligga på 100% inom ett par år. Men vi har fortfarande en stor förbättringspotential vad gäller fordon, elektricitet och mycket annat. Och vad gäller energiförbrukningen i hela kommunen och för alla våra medborgare så finns det mycket kvar att göra.

Så slutligen tillbaka till varför det är släckt här i Vaxholm ikväll, och varför det är släckt i Globen, Stockholms slott och Regeringskansliet här i Sverige. Samtidigt som de väljer att släcka operahuset i Sydney, Big Ben i London, Golden Gate-bron i San Francisco och Eiffeltornet i Paris.

Vi släcker därför att vi ser att omställningen av vår energikonsumtion i världen är något som måste ske snabbt. Och vi tror att vi i Vaxholm, vi i Sverige, och vi i Europa har de bästa förutsättningarna att leda den omställningen. Låt oss göra det."

Inga kommentarer: