torsdag 21 januari 2010

Vaxholms fästnings museum AB

Idag skriver Skärgården om det nya bolag som nu bildats för att driva vidare Vaxholms fästnings museum.

Det är ett smått historiskt ögonblick: så långt vi lyckats förstå så är det första gången ett svenskt museum drivs i ett bolag med både kommersiella och ideella intressen - i ett aktiebolag som inte kan dela ut någon vinst (Vaxholms fästnings museum AB). Det är efter diskussioner med de övriga inblandade parterna: Strömma, vänföreningen och Node development, som vi enats om att det inte finns något behov av att kommunen är med och tar ett ägaransvar.

Här har vi, och vill fortsätta vara väldigt tydliga: Vaxholms fästnings museum är av mycket stor vikt för kommunen och oss medborgare. Det ger en unik inblick i kustförsvarets utveckling ifrån sen medeltid och framåt, och naturligtvis inte minst stora delar av Vaxholms historia. Men skärgården är större än Vaxholm, och Sveriges skärgårdsförsvar större än KA1 och Amf1 när det låg på Rindö.

Därför är det otvetydigt staten (och eventuellt landstinget) som ska bära det ekonomiska ansvaret för museet. Men jag och kommunen kommer självfallet fortsätta arbeta för och ge det stöd vi kan för att museet ska kunna fortsätta bedriva en framgångsrik verksamhet och utvecklas!

Inga kommentarer: