onsdag 11 november 2009

Översiktsplanearbete och SKL:s ordförandedag

Morgonen började på kontoret tillsammans med stadsbyggnadsnämndens ordförande och diskussioner kring vår översiktsplanering. Vissa delar av Vaxholms kommun kommer att växa mycket under de närmaste 20 åren, vare sig vi själva skulle vilja det eller inte. Det gäller att sitta i förarsätet i den här processen så att vi kan planera rätt för den kommunala service vi kommer behöva erbjuda om fem, tio och tjugo år. Och var.

Efter detta och lite tillfälle till mail och telefonsamtal följde resa till Stockholm med en halvdag på SKL:s ordförandedag.

Först ut var Anders Borg. Som vanligt är Anders lysande i sitt sätt att förmedla fakta och tankar kring de statliga finanserna, och en hel del saker fastnade ordentligt. Viktigaste diskussionen var den kring kampen emot arbetslösheten. Rent generellt kan man säga att finanskrisen lyft oss tillbaka tio år i arbetslöshetsstatistiken. Inte tillbaka till de katastrofala siffrorna under mitten av nittiotalet, men ändå långt ifrån vår målsättning

Anders talade därför om vikten av att fortsätta de politiska stimulanserna, eftersom riskerna förenade med arbetslöshet som biter sig fast är mycket större än de nu näst intill obefintliga riskerna för inflation. Samtidigt måste vi ha en "exitstrategi" för våra politiska interventioner, och hinna dra oss ur i tid innan nästa lågkonjunktur.

Och för att ge lite perspektiv så relaterade Anders tillbaka till Sveriges tillväxt mellan 1870-1970, då vi tredubblade vår BNP. Det gör nu Kina var 20:e år.

Sedan var det Ingela Gardner Sundström som talade om den kommande lönerörelsen, och Maud Olofsson som bland mycket annat talade om behovet av förnyelse i näringslivet och kommunerna.

Avslutningsvis ett lysande anförande av Teo Härén som talade om vikten av kreativitet, och möjligheterna med att lära och träna sig på att bli bättre på det. Jag blev verkligen sugen på att damma av min gamla Idébok och ta mig tid att ge den ett försök till.

1 kommentar:

Jan sa...

Per, bra att damma av idéboken. Men tänk också gärna på att lägga din kreativitetsenergi på att få in kreativitet som "ämne" i Vaxholms skolor. Det behövs. Nyss. Viktigt för våra barns framtid!

Needless to say, jag hjälper mer än gärna till.

//Janne L