tisdag 3 november 2009

Medlemskap i Stockholm Business Alliance

Idag beslutade Vaxholms stad att ansöka om medlemskap i Stockholm Business Alliance. SBA är ett partnerskap mellan kommuner i Stockholmsregionen för att utveckla och fördjupa det näringspolitiska arbetet.

Vi tror att detta kommer kunna hjälpa oss att bli bättre i vår service och våra strategier både gentemot dagens och morgondagens Vaxholmsföretagare. Det kommer göras både genom att utveckla vårt lokala näringslivsarbete, och samtidigt sätta det i ett regionalt perspektiv. Grunden för detta är redan lagd av de kommuner som gått före i samarbetet kring varumärket "Stockholm - The Capital of Scandinavia".

Inga kommentarer: