tisdag 17 november 2009

Lawrence Lessig i Sverige

Tillsammans med några övriga moderater är jag med i moderaternas referensgrupp för Internetpolitik. Idag hade vi glädjen att få hålla ett litet, intimt seminarium inne i stan tillsammans med Lawrence Lessig, som blev mycket framgångsrikt. Larry är sannolikt världens namnkunnigaste tänkare och aktivist på området immaterialrätt i den digitala tidsåldern.

Larry talade om tre konkreta områden där han såg en stor reformpotential:
  1. Se till att skapa ett krav på upphovsrättsinnehavare att registrera och underhålla sin upphovsrätt. Tanken med detta är absolut inte att att man ska skapa ytterligare ett krångligt register, utan helt enkelt att kunna underlätta för staten att skydda sina medborgares verk när det behövs, och underlätta för medborgare i händelse av att upphovsrättsmannen inte är intresserad av att upprätthålla sin upphovsrätt.

  2. Se till att koncentrera sig på den upphovsrättslagstiftning som rimligtvis behövs. När man läser Larrys bok Remix får man ta del av mängder av exempel på helt orimliga situationer; till exempel mamman som lägger upp en litet videoklipp av sitt barn som dansar till en låt ifrån Prince som står på i bakgrunden, och sedan hotas med stämning på $150 000 om de inte slutar publicera videon.

  3. Skapa ett nytt kompensationssystem för upphovsrättsinnehavare: att man får in pengar ifrån användare på något sätt, och fördelar detta efter konsumtionen. Larry gav inga tydligt konkreta exempel på hur något sådant skulle se ut, men hans grundtes är att ett sådant system skulle fungera bättre än det vi har idag.
Diskussionen är mycket intressant, och arbetet med att kunna forma en politik inom det här framtidsområdet har bara börjat.

Gruppen leds av Henrik von Sydow, som också är vårt partis talesman i rättsfrågor och M:s ordförande i justitieutskottet. Snart kommer moderaterna komma ut med en antologi där Henrik skriver om de här frågorna, och senare nästa vår är det dags för oss att publicera ett gemensamt uttalande.

Det här arbetet är förstås något jag arbetar begränsat kring som moderat och kommunpolitiker snarare än just Vaxholmare. Men visst är det kul och stimulerande att kunna få bidra med tidigare erfarenheter och nätverk på ett nytt sätt! Och förhoppningsvis kan det leda en liten bit på vägen till att Sverige ska kunna bli ett framgångsland och föregångsexempel vad gäller immaterialrätten.

Inga kommentarer: