måndag 30 november 2009

Gång- och cykelvägen på Resarö

I somras skrev jag om gång- och cykelvägen ifrån ICA emot Överby. Den blev förvisso gång- och cyklingsbar inte allt för lång tid efter skolstarten (vilket var tänkt), men det finns två stora saker kvar att ta itu med:

1) Körbanan blev för smal, vilket gör att SL-bussarna har svårt att mötas
2) Cykelbanan ifrån Överby förskola och bort emot Överby skall byggas klart

Om vi börjar med 1), så är det såklart nesligt att tvingas konstatera att brister av det här slaget kan uppstå vid nyanläggningar. Nu är en breddning genomförd för att bussarna ska kunna mötas, och när planläggningen kring Resarö mitt går in i nästa steg kan ytterligare mötesmöjligheter ordnas. Busslink som kör bussarna åt SL kan trots allt leva med situationen tills dess vi åtgärdat detta vidare, vilket vi är glada över.

Vad gäller resten av gång- och cykelbanan så pågår projektering just nu. Upphandling bör kunna ske i februari, och byggstart bör kunna ske i april. Det betyder att projektet i sin helhet nog inte är färdigt till säsongsstarten för badandet - men förhoppningsvis inte långt därefter. Säsongsstarten beror i och för sig också på vädret...

Många frågar vilken sida vägen gång- och cykelvägen planeras läggas på. Den kommer läggas söder om vägen, lättillgängligt ifrån både fotbollsplanen och badplatsen.

Inga kommentarer: