onsdag 4 november 2009

En dag med landshövdingen

Efter en arla morgonstund på BVC för vaccinering av vår son som är i förskolan (och alltså inte erbjuds vaccin där), så bar det av till Djursholms slott för överläggningar mellan oss i Stockholm Nordost vår landshöving Per Unckel och några av länsstyrelsens tjänstemän.

Det har varit en intressant dag med både en liten bussresa runt i regionen, och där de olika kommunstyrelseordförandena fick agera "reseledare" för sina delar av resan.

För min del höll jag fram vikten av att staten tar sitt ansvar för säkerheten och tillgängligheten till det framtida naturreservatet på Bogesundslandet. Dels så måste man komma till skott och höja säkerheten på Bogesundsvägen för att få bort den trafikfarliga busåkning som Vaxholm blivit ökänt för, och dels måste vi hitta en lösning för gående och cyklande så att detta fantastiska och stora reservat kan nås på ett mer hållbart sätt än egen personbil.

Jag talade också om de positiva aspekterna med att vi är en växande kommun, och hur de olika områdena i Vaxholm växer både med nybyggnationer och vår naturliga förtätning. Förhoppningsvis kan försäljning och marknadsföring av de första bostäderna på gamla regementet på Rindö komma igång så snart som möjligt.

Och avslutningvis har vi ju naturligtvis behov av snabbast möjliga förbättring av trafiksituationen i Engarn. Den beslutade förstudie vi gör tillsammans med SL och Vägverket måste genomföras så snart som möjligt, och sedan måste vi komma till skott.

På eftermiddagen blir det nu möte med både föreningsstyrelsen och KF-gruppen. Och i morgon kommunstyrelsesammanträde med 2010 års budget som huvudfråga.

PS. Läste en mycket intressant debattartikel av bl a Stefan Fölster på dagens Brännpunkt i SvD. Som vi länge vetat så kan inte allt köpas för pengar.

Inga kommentarer: