torsdag 5 november 2009

Budget och hastighetsbegränsningar

Ännu en lång dag lider emot sitt slut.

Efter en liten stund till skrivbordsarbete och telefonerande på förmiddagen hann jag med lunch med en gammal kollega som nu arbetar på Samtrafiken. Mycket intressanta diskussioner om hur framtidens resande kommer se ut.

På eftermiddagen träffade jag och delar av förvaltningen Vägverket för ett av våra regelbundna informationsmöten. Vi fortsatte förstås poängtera vikten av att man skrider till handling vad gäller de två kanske viktigaste trafikproblemen i kommunen: Bogesundsvägen och Engarnskorsningen.

Vad gäller Bogesundsvägen så fick vi vår första överraskning: Vägverket har redan beslutat att under mars-april lägga om hela vägbeläggningen till en grövre typ som ska göra busåkning med motorcykel obekväm. Vi ser förstås positivt på att man nu reagerar efter sommarens diskussioner och påtryckningar, och kommer få en lösning på plats redan innan nästa säsong. Nu återstår att hoppas att lösningen i sig kommer vara effektiv. Vi har nu erbjudit oss bistå med mer kunskap och information ifrån både kommunen och de närboende under införandet.

Vidare diskuterade vi möjligheter till gång- och cykelvägar både längs väg 274 och på Bogesundsvägen, och vi ser nu gemensamt att det finns möjligheter i bägge fallen.

Sedan den andra överraskningen: I förra veckan beslutade som bekant Vägverket att sänka hastigheten på närmare 1500 mil av Sveriges vägar från den 10 november. Vad vi inte hade fått information om är att beslutet även omfattade väg 274 ifrån Ladvik till Engarn, där hastigheten sänks till 80 km/tim. Omskyltning är planerad omgående. Vi återkommer till hastighetssänkningen i sig, men ser att processen borde ha innehållit längre tid till att hinna kommunicera fattade beslut till medborgarna än så här.

En sökning på "vägverket sänker hastigheten" visar på diskussioner i media kring sänkningen runt om i alla landets delar.

Sedan avslutningsvis kvällens kommunstyrelsesammanträde som dominerades av antagande av vår budget för 2010. Budgeten präglas av satsningar på kvalitet i skola om omsorg trots de tuffa tiderna. Mer om detta senare!

Inga kommentarer: