onsdag 11 november 2009

Alliansen lägger stark budget för Vaxholm 2010

PRESSMEDDELANDE 2009-11-11

Under den gångna veckan presenterade Vaxholms allianspartier M, FP och KD en stark och ansvarsfull budget för 2010. Bland nyheterna kan noteras en prioritering på skola och barnomsorg, samtidigt som en särskild beredskap behålls för att kunna möta oförutsedda händelser som kan ha sitt ursprung i den finansiella krisen.

- Vaxholm har stått sig mycket väl i jämförelse med de flesta liknande kommuner nu under den finansiella krisen. Vår driftsekonomi har varit sund och välskött under flera år, och detta gör att vi går emot ett relativt starkt 2009 trots de kraftiga intäktsbortfallen, säger Per Mosseby (M), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholms stad.

Under 2010 budgeterar Vaxholms stad för skatteintäkter om 487,9 Mkr, och ett resultat på drygt 2%. Bland annat skola och barnomsorg har prioriterats jämfört med den inriktning som var lagd i planeringsförutsättningarna.

- I föräldraalliansens årliga redovisning av kvalitet i skolan så hamnar Vaxholm i topp bland nordostkommunerna här i Stockholms län, och de avgående niornas genomsnittliga meritvärden placerar oss bland de främsta i Sverige vad gäller betygsresultaten. Men arbetet emot världens bästa skola är en kontinuerlig strävan, och något vi inte kompromissar med, avslutar Per Mosseby (M).

Inga kommentarer: