onsdag 28 oktober 2009

Stödet minskar för de rödgröna

Idag publicerar DN en opinionsundersökning där det nu är helt jämnt mellan blocken. Jag tror att det här är en generell utveckling vi kommer få fortsätta se: ju närmare valdagen, desto starkare stöd för alliansen som ju i all ärlighet är det enda realistiska regeringsalternativet för Sverige.

Den intressantaste och mest träffsäkra delen av DN:s analys:
Det har inte varit så här jämnt mellan de politiska blocken sedan majmätningen. Därefter har det sett ut som om de rödgröna var på väg att dra ifrån. Under den senaste månaden, då oppositionspartierna fått stort utrymme i medierna i samband med sina budgetförslag och partiledar­debatten i riksdagen, verkar det ha vänt igen.
Det här följer ju helt enkelt trenden för hela den här mandatperioden: när oppositionen berättar för svenska folket hur de vill regera, så inser man återigen att deras politik inte är realistisk. Det bådar gott inför valet.

Inga kommentarer: