tisdag 6 oktober 2009

Lite mer om Vasallens vattenhall

Nu finns det ju inte, och har aldrig funnits, någon kommunal simhall i Vaxholm. AMF1 hade en vattenhall där man bedrev dykarutbildning som man lät allmänheten ha tillgång till ett fåtal timmar varje vecka. Nu äger Vasallen denna.

Jag vill därför för formens skull publicera en kort kommentar till Lars Godbergs uttalanden i förra veckans (v.40) Mitt i Södra Roslagen. Lars påstår där två saker:

1) Skanskas utlåtande om att den gamla vattenhallen på Rindö skulle kosta "25 miljoner och uppåt beroende på standard" att renovera, är en "kraftig överdrift"

2) Kommunen vill bygga en simhall på Eriksö

För det första: Skanska är den aktör som lagt sig lägst i uppskattningarna av vad det kostar att renovera hallen på Rindö. Medley, som bland mycket annat driver hallar i Täby, Danderyd, Huddinge och Tyresö, trodde erfarenhetsmässigt att det skulle kosta 20-30 MKr. Skanska själva tror att 25 ger en billigaste variant, men att det kostar 45 MKr om man vill ha högre standard. Andra bedömare med mångårig erfarenhet av att bygga, renovera och driva simhallar på olika sätt ligger i samma härad i sina bedömningar.

Lars tror att det, "högt räknat", skulle kosta 4-5 MKr.

Det andra påståendet - att kommunen vill bygga en simhall på Eriksö - är smått absurt. Det hela har sannolikt sin rot i att kommunen tidigare beslutat börja en planprocess och samråda med medborgarna om ett hypotetiskt hotell på Eriksö. Ett sådant hotell skulle isåfall kunna vara av karaktären Yasuragi - ett kurortshotell i arkitektonisk och miljömässig harmoni med sin omgivning. Och ett sådant hotell skulle (i det fall det planlades, om man fann en intresserad entreprenör, om man befanns hitta en tillräcklig bra lösning, om det byggdes, och om detta då innehöll ett bad man kunde doppa sig i) kunna vara ett hotell med möjlighet till bad.

Men knappast en simhall. Det är ungefär halvvägs lika långsökt som att påstå att Vaxholm redan "har en simhall", eftersom Rygginstitutet i Ladvik faktiskt har en 12-metersbassäng för sitt rehabiliteringsarbete.

Detta med den väsentliga skillnaden att bassängen i Ladvik finns, och att det enda som finns på Eriksö är avlägsna idéer som vi vill samråda om.

PS. Det står också i artikeln att vattenhallen på Rindö "hela tiden också varit öppen för allmänheten". Det skulle ju kunna misstolkas som att den hela tiden varit öppen för allmänheten. Under regementets tid var den nämligen öppen för allmänheten under några enstaka timmar, en dag i veckan.

PPS. Vår grannkommun i söder, Värmdö, försöker nu sälja sin simhall i Gustavsberg eftersom den blivit alldeles för dyr. Förlusten enbart på driften skenar i år upp till belopp (12 Mkr) som skulle innebära drygt 50 öre i ökad skatt för en Vaxholmsbo om hallen varit i vår regi - eller 1500 kronor per person. Det är 3000 kronor per år för en familj där bägge förvärvsarbetar.

Inga kommentarer: