tisdag 8 september 2009

Världen enligt Thomas

Det är med blandade känslor man läser dagens debattartikel ifrån socialdemokraternas "ekonomiske" talesperson Thomas Östros.

För det första så kan man ju inte undgå förvånas över Östros uppenbara okunskap kring den finansiella krisens orsaker och effekter på Sverige, och orsakerna till varför vi i Sverige drabbats särskilt hårt med kraftigt ökad arbetslöshet. Östros verkar på allvar tro att den kraftigt sjunkande efterfrågan på svenska exportprodukter, framförallt i övriga OECD-länder, på något sätt är sammanknippad med att vi nu i Sverige inte beskattar arbete lika högt som tidigare! Det är en sannerligen halsbrytande idé som lanseras.

Vidare tar Östros upp Finland som exempel på ett land som klarat arbetslösheten bättre än Sverige. Med tanke på att det historiskt sett är ett nytt fenomen, är nästa slutledning... ingen särskild alls, förutom att det antagligen i Östros värld fungerar som någon allmän benchmarking som visar på att regeringen gör ett dåligt jobb.

Det här är ju tidernas självmål. De bakomliggande orsakerna till varför svensk exportindustri drabbats så otroligt hårt, är att våra stora exportföretag i osedvanligt hög grad exporterar till de rikaste länderna. Finland, med Nokia som motor utan nationellt motstycke i Europa, har en större del av sin försäljning till utvecklingsmarknader som inte drabbats lika hårt. Och dessutom en mer utpräglad TEKO-inriktning på sin export än vi har i Sverige.

Och vad beror det här på? Varför har vi i Sverige en så hög grad äldre, stora företag och enormt låg andel mellanstora företag? Hur kommer det sig att det med relativt sett få undantag inte bildats några större svenska företag andra halvan av förra seklet och början av det här? Hur kommer det sig att så få småföretagare, vilket vi ju har väldig många av, vill och klarar av att ta steget till att driva upp ett mellanstort företag?

Svaret är ju besvärande uppenbart. En företagarfientlig politik ifrån S-regerering efter S-regering har effektivt kvävt generationer av potentiella företagare. Man har konsekvent varit väldigt tydlig med att det inte ska löna sig att arbeta extra och anstränga sig utöver vad politiker och fackliga företrädare gemensamt sätter som norm.

Och på slutet så tydliggör ju verkligen Östros att det på vänsterfronten är intet nytt. Skattesänkningar är enligt Östros "ett ineffektivt sätt att skapa jobb". Och i samma stycke försöker han flirta med småföretagare och säga att det istället behövs "stimulans av småföretagsamheten". Jag tror verkligen att det vore nyttigt för Östros att åka ut i verkligheten och lyssna på småföretagare. Hur tror du att de "stimuleras" bäst? Jag lovar att det inte är med olika stöd och bidrag. Istället vill de helt enkelt få bestämma själva över lite mer av de pengar de lyckats arbeta ihop.

Över allt detta i Östros debattartikel kan man förstås förvånas och småskratta lite åt. Men den andra delen av de blandade känslorna är de man får när man teoretiskt sett föreställer sig honom som Sveriges finansminister.

Inga kommentarer: