torsdag 18 juni 2009

Lika mycket soldat

Är just nu på Vaxholms Fästnings Museums invigning av sommarutställningen "Lika mycket soldat", som handlar om kvinnans historia inom försvarsmakten. Utställningen fokuserar på de senaste trettio åren, under vilken tid kvinnor gradvis har kunnat bli en aktiv del av försvaret på samma villkor som männen, men det är förstås viktigt att komma ihåg att kvinnor på många sätt har haft viktiga uppgifter inom frivilligorganisationer och i andra funktioner under mycket längre tid än så.

På bilden ses vår riksdagsledamot Karin Enström som var en av de kvinnliga pionjärerna inom det svenska försvaret, just ute på AMF1 i Oskar-Fredriksborg. Hon påpekar just hur den kommande nya lagstiftningen om undantag ifrån värnplikten i fredstid nu slutligen tar bort skillnaderna mellan könen.

Det är en otroligt välgjord utställning - åk ut till Kastellet och besök den!

Inga kommentarer: