tisdag 2 juni 2009

Besök ifrån Turkiet

I torsdags hade jag förmånen att få bli bjuden på middag av Svenska Instituet tillsammans med ett tjugotal turkiska kvinnor ifrån den tvärpolitiska organisationen Ka-Der som hade ett studiebesök i Sverige. Ka-Der arbetar för att stärka kvinnors roll i samhället och i den turkiska politiken. Och visst gör de ett viktigt arbete: av turkiska lokalpolitiker är bara 2% [sic] kvinnor, och jämfört med EU-länderna finns det flera aspekter som skiljer sig kraftigt. Exempelvis är fler än var femte kvinna i Turkiet inte läskunnig, vilket ska jämföras med knappt var tjugonde man.

Organisationer som Ka-Der kommer ha en mycket viktig roll framöver för att Turkiet ska kunna harmoniseras med resten av Europa vad gäller synen på mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. Vi ska ge dem vårt stöd, och för Europas framtid är det självklart att det slutgiltiga målet på sikt måste vara att Turkiet ska kunna bli medlem av EU. Men det är en bit kvar.

Inga kommentarer: