lördag 16 maj 2009

Vaxholms fjärrvärme igen

Med tanke på en del e-postkommunikation jag haft med medborgare ifrån Kullön som är oroliga kring fjärrvärmeverket tänkte jag skriva några rader här om detta.

Låt mig börja med att slå fast att den viktigaste prioriteringen i hela den här diskussionen är människors liv och hälsa. Det tror jag alla är överens om. Alla verksamheter ska bedrivas på ett sätt som inte är hälsovådligt för våra medborgare. Igår läste jag den nyligen inkomna periodiska besiktningen av verket, som ju innehåller anmärkningar. Och även om den samlade bedömningen är att miljöskyddsarbetet bedrivs effektivt så delar jag Kullöbornas oro över att det finns anmärkningar i besiktningen. Jag har förklarat för E.ON att det är oacceptabelt att inte möta gränsvärdena, och har brådskande begärt en bedömning ifrån Södra Roslagens Mijlö- och hälsoskyddsnämnd för att förstå om anmärkningarna innebär att verksamheten är hälsovådlig. Jag återkommer när jag fått denna.

Vad gäller beslutet att i första hand utreda Kullöalternativet vidare: Dessa övriga alternativ ligger också nära/ännu närmare bebyggelse än Kullöverket. Dessutom finns två stora nackdelar med att bygga ett nytt, mindre "spetsvärmeverk" mitt ibland befintlig bebyggelse (de övriga föreslagna alternativen). För det första blir det svårt för E.ON att investera i åtgärder för närmiljöförbättring (höga skorstenar, rening osv) på två platser, och för det andra så är det av många skäl minst sagt problematiskt att nyetablera ett värmeverk i närheten av befintlig bebyggelse (detaljplaneändringar, medborgare, fastighetsägare).

Så vår avsikt med beslutet att i första hand utreda Kullöalternativet är det ska kunna bli en förbättring för de som bor i närheten av värmeverket. Verket ska ju hålla sig inom sina överenskomna ramar idag för att man ska vara säker på att det inte är hälsovådligt. Och en förändring av detta, även med ökad kapacitet, borde kunna göras med ännu lägre utsläpp i närområdet.

PS. E.ON påbörjade en diskussion med stadsbyggnadsförvaltningen i slutet av veckan om bygglov för en högre skorsten.

Inga kommentarer: