tisdag 5 maj 2009

Rekordstora trafiksatsningar i Stockholmsregionen

Igår ställde sig alliansen i Stockholms stad och län bakom ett historiskt förslag för en storsatsning på väg- och spårtrafik i länet. Det är ett otroligt starkt förslag. Vi vill öka och hälftenfinansiera våra infrastruktursatsningar under de närmaste tolv åren. Helt enkelt därför att satsningarna måste kunna bli verklighet så snart som möjligt. De gigantiska projekt vi har framför oss, bland annat Citybanan med behov av utveckling av Mälarbanan, samt Förbifart Stockholm, måste helt enkelt komma igång med full kraft och så snart som vi bara kan.

Men för att vi i Vaxholm och omgivningar ska kunna få bättre kommunikationer som stödjer vår växande befolkning behöver vi se en rad förbättringar. Vi behöver en utbyggd Roslagsbana med ett resecentrum emot resten av Stockholm i Arninge, och samtidigt bättre spårtrafik i hela norra Stockholm för att förbättra våra förbindelser på tvären och norrut emot Arlanda. Och för oss som skärgårdskommun och skärgårdens huvudstad måste vi kunna leda vägen med bättre, snabbare och miljövänligare kollektiv sjötrafik. Mer om detta senare.

Men ser vi på saken mer i närtid måste vi åtgärda våra egna flaskhalsar nere i Vaxholm och bygga om Engarnskorsningen så snart som möjligt. Det ska vi se till.

Inga kommentarer: