torsdag 7 maj 2009

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna inleder samarbete i Vaxholm

Skickade precis ut det här pressmeddelandet:

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Vaxholm har fattat ett gemensamt beslut om att inleda ett majoritetssamarbete i Vaxholm. Detta innebär att det tidigare allianssamarbetet upphör.

Vi inom majoritetssamarbetet har en samsyn på hur vi ska kunna leda Vaxholm genom den finansiella krisen och samtidigt prioritera välfärdens kärna: barnomsorg, skola och äldreomsorg. Vi har också en samsyn och höga ambitioner när det rör Vaxholms framtida utveckling, med ett levande näringsliv och en stad som lever året om. Vi är eniga om att vi kan nå de här målen med kloka och vida förankrade lösningar som realiseras inom ramarna för en ansvarsfull ekonomisk politik.

Vårt ställningstagande följer efter ett antal diskussioner, utspel och politiska beslut och där Vaxholmscentern inte röstat med övriga allianspartier i budgetpåverkande frågor. Det är oförenligt med att kunna ta ansvar för att Vaxholm inte ska skuldsättas ytterligare. Vi beklagar att samarbetet med Vaxholmscentern inte kan fortsätta, men den politik som de i dagsläget för gör att vi inte ser någon annan utväg.


Per Mosseby (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Nordell (FP)
Gruppledare

Lennart Nore (KD)
Gruppledare

Inga kommentarer: