måndag 4 maj 2009

Gång- och cykelväg mot Överby klar till skolstarten

En liten uppdatering: Arbetet med cykelvägen har fortskridit under våren så fort man kan. Anledningen till att spadarna inte är i backen igen ännu är att det återstående arbetet är relativt stort och kostsamt, och därför handlas upp med offentlig upphandling. 

Upphandlingen är annonserad på Opic (sök "Vaxholm"), och sista anbudsdag är i mitten av maj. Genomförandetiden är tolv veckor till genomförd slutbesiktning, så tidsplanen innebär att skolbarnen kan använda vägen vid skolstarten i höst.

Foto: (cc) Jan van Soest

Inga kommentarer: