lördag 25 april 2009

Grönare gräs överallt. Inte tuvor.

I Skärgården den 23 april skriver Michel och Åsa Blanc att Moderaterna i Vaxholm borde tipsa Anders Borg om att man kan låta bli att upprätthålla kommunal service i Sverige, eftersom det är så nära till våra nordiska grannländer där man skulle kunna få service istället. Den här ironiska slutsatsen drar de eftersom jag förklarat att ett av många skäl till varför Vaxholms kommunfullmäktige valt att inte prioritera skattemedel till simhallsdrift och är att det finns många högklassiga alternativa simhallar cirka 20-30 minuters resväg ifrån Vaxön. Men som jag skrivit förut så finns det många fler och viktigare skäl till beslutet.

Ironin är inte så lustig. Det är just för att kunna värna välfärdens kärna: barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen, som vi måste hushålla på ett ansvarsfullt sätt. I Vaxholm har vi många speciella förutsättningar med våra 64 öar. Denna fantastiska miljö är ju en av våra allra största tillgångar och är grunden för den stora attraktionskraft vi har. Men det gör också att den kommunala verksamheten blir dyrare än i andra kommuner. Ska vi kunna ge vår goda service och omsorg till alla delar av Vaxholm gäller det därför att noga överväga alla kostnader. Annars räcker inte pengarna till överallt. Särskilt inte i dessa tider.

Avslutningsvis nämner Michel och Åsa Blanc sjöbodar på Eriksö som exempel på investeringar som i konsekvensens namn då inte ska kunna göras. Men tvärtom är just dessa idéer lysande exempel på motsatsen. En av grundidéerna med den typen av investeringar är självfallet att de bekostas helt och hållet av de resulterande intäkterna, och till och med ger ett överskott tillbaka till oss medborgare.

PS. Michel och Åsa hoppas att jag har använt miljövänlig bil när jag mätt avstånden jag talar om. Jag var miljövänligare än så: Eniro gör jobbet snabbt och utan att man behöver åka någonstans. Men jo, vår familjs enda bil är en miljöbil.

Inga kommentarer: