fredag 27 mars 2009

Rindö vattenhall

Igår fick jag och del andra förtroendevalda brev ifrån Föreningen Rindöborna som kämpar för att simhallen på gamla regementesområdet ska finnas kvar. Jag förstår att Rindöborna uppskattar "sin" hall, och inte vill att den ska försvinna.

Lite historia om hallen: den är ett par år äldre än jag själv (byggd 1972), och både byggnation, drift och underhåll har under alla år fram till regementesflytten betalats av försvarsmakten. Vid regelbundna tidpunkter har allmänheten haft tillgång till hallen under regemenesåren. Under en period efter nedläggningen fram tills i somras drevs hallen av Rindöentreprenörerna Fysio+, men i stort sett höll kalkylerna bara så länge man inte var tvungen att bära kostnader för lokaler och uppvärmning.

Inom Moderaterna har vi fattat beslut om att vi mycket gärna ser en lösning där vattenhallen finns kvar, men inte med drift eller huvudsaklig finansiering från kommunen. Socialdemokraterna räknar med att renoveringskostnaderna för hallen är tio miljoner kronor under 2009-2011, och en nettokostnad för kommunen om ungefär 1,5 miljoner kronor per år. Vi tror att en vidare utredning av kostnaderna skulle visa sig att dessa är allt för lågt räknade, men man kan ändå konstatera att det finns en bred politisk enighet kring åtminstone detta "prisgolv" för en simhall där kommunen tar huvudansvar.

Skillnaden mellan oss och (S) är att de - på toppen av övriga föreslagna skattehöjningar - vill höja skatten ytterligare för att finansiera en kommunalt driven simhall på östra Rindö. Vi ser stora behov av investeringar i bland annat Norrbergskolan, tillbyggnader av äldreboenden, omsorgsboende och en idrottshall. Och i dessa tider med kommunala nedskärningar över hela landet vill vi prioritera skola och omsorg i Vaxholm.

Då är det svårt att på toppen av detta åta sig en kommunalt finansierad simhall. För visst finns det alternativ. Om man åker ifrån centrala Vaxön tar det 23 minuter till Runöbadet, 26 minuter till Mörbybadet, 27 minuter till Vallentunabadet. Till Rindö vattenhall tar det 21 minuter (givet 5 minuters väntan på vägfärjan).

Med detta sagt hoppas jag innerligt att man kan hitta en privat aktör som kan finna ekonomisk bärighet i vattenhallen - och kanske som affärsidé utnyttja hallens särprägel med undervattensfönster för exempelvis dykarutbildning.

Inga kommentarer: