tisdag 3 mars 2009

Kommunfullmäktige 2 mars


Igår hade vi ett livligt kommunfullmäktigesammanträde. Tack vare en interpellation om konkurrensutsättning av offentlig sektor, och en i övrigt livlig debatt, vågar jag gissa att vi hade rekord i antal debattinlägg per sammanträde för den här mandatperioden.

I mina ögon var den intressantaste frågan:
På vilket sätt skulle verksamheten på våra äldreboenden bli bättre med en privat entreprenör, än om den drivs vidare i kommunal regi?
"Bättre verksamhet" kan bestå i många saker. Man kan argumentera för att den bäst sammanfattande beskrivningen skulle kunna vara "högre kvalitet till samma pris" eller "samma kvalitet till lägre pris". Och jag tycker att man ska sträva efter en kombination: "högre kvalitet till lägre pris". Gör man rationaliseringsvinster kan nämligen dessa användas på många olika sätt där det behövs: exempelvis både ökad kvalitet och en lägre prislapp på samma gång.

Ett otal undersökningar visar att en kommunal verksamhet som konkurrensutsätts kan producera jämförbara resultat till lägre kostnad. Exempelvis den här ifrån konkurrensverket. Och Nutek har skrivit mycket matnyttigt vad gäller framtiden inom vård och omsorg.

Detta om att visa att det fungerar. Och för den som letar enkla, enskilda förklaringar till varför privat driven verksamhet på såpass många områden är effektivare än offentligt driven verksamhet så är den enklaste: "det man äger, vårdar man".

Och avslutningsvis ett par ord om det kanske viktigaste kvalitetsmåttet: Hur vanliga människor uppfattar det hela. I undersökning efter undersökning, nu senast ifrån Svenskt Kvalitetsindex, så uppger människor att man är nöjdare med privat driven sjukvård än offentligt driven sjukvård, och att skillnaderna i denna kundnöjdhet ökar. För vanliga människor är det inte konstigare än så.

Uppdatering: Bilden visar mittraden i KF sett ifrån min plats som kommunstyrelseordförande. Ni ser en blandning av moderater och resten av alliansen. Till höger utanför bild sitter moderaterna, och till vänster utanför bild sitter oppositionen.

Inga kommentarer: