onsdag 14 januari 2009

Storstockholms brandförsvar

Jag var på det första styrelsemötet för Storstockholms brandförsvar igår. Det nya brandförsvaret är ett resultat av sammanslagningen av Södra Roslagens brandförsvar och Stockholms brandförsvar, och det nya förbundet gör både att vi kan vara fler som är med och delar på kostnaderna, men också att vi får möjligheter till bättre samordning i räddningsinsatserna.

Oroande var att höra om de meningslösa attacker som brandbilar utsatts för på senare tid. Brandkåren får in ett falsklarm, och under utryckningen blir man utsatt för stenkastning och dylikt. Det är förstås helt oacceptabelt. Vi måste både reagera och agera förebyggande emot detta.

Inga kommentarer: