måndag 26 januari 2009

Rotarymöte på hotellet

Ikväll var jag talare på Vaxholms Rotaryklubb, vilket var väldigt trevligt! Mötet var välbesökt, och det tycks bekräfta min tro att många Vaxholmsbor vill träffa oss politiker oftare. 

Jag berättade lite om de utmaningar vi står inför: vårt post-militära Vaxholm, vårt näringslivsklimat och vår ekonomi.

De som var där och lyssnade hade också många relevanta frågor - allt från aktuella frågor som skatteutjämningssystemet och den snart helt nedlagda Shellmacken, till gamla klassiska Vaxholmsfrågor som parkeringsproblemen och ökad tillgänglighet till Kastellet.

Att-göra-listan växer...

Inga kommentarer: