torsdag 15 januari 2009

Ny politisk organisation för Vaxholms stad

Igår kväll beslutade Vaxholm att förändra vår politiska organisation till det bättre. 

För det första minskar vi antalet ledamöter och ersättare i både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Vi har i ökad utsträckning brottats med problemet med färre politiskt aktiva - vilket vi delar med resten av Sverige - tillsammans med en ökad storlek på vår politiska organisation. Det är förstås inte hållbart. 

Och det ser man på resultatet. Nästan ingen av de aktiva politiker som finns i kommunens partier blir utan uppdrag efter förändringen. Men man kanske får koncentrera sig på ett eller två istället för två eller tre. Eller fem istället för sex. 

Att skära ned i sin egen organisation är aldrig lätt, och jag är glad över att mer än två tredjedelar av kommunfullmäktige ställde sig bakom beslutet.

Den andra viktiga delen är vårt sätt att arbeta med offentlig upphandling. Vi vill värna om vårt lokala näringsliv, och vet att Vaxholms medborgare vill ha valfrihet både för sin barnomsorg och äldreomsorg. Från och med nu kommer därför både nämnder och kommunstyrelse jobba tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar i de lägen när vi vill göra upphandlingar ifrån näringslivet.

Och slutligen har vi som så många andra kommuner flyttat ansvaret för kulturen ifrån barn- och utbildningsnämnden upp till kommunstyrelsen.

Inga kommentarer: