onsdag 28 januari 2009

KSL-möte med Cecilia Malmström

Idag hanns bland mycket annat med årets första KSO-träff på KSL. På agendan fanns dels planering och uppföljning av Stockholmsförhandlingen. Per Unckel presenterade i stort hur det vidare planeringsarbetet kommer gå till fram tills dess att de olika projekten och åtgärderna kan bli verklighet.

Lite senare fick vi besök av EU-minister Cecilia Malmström. Cecilia berättade om perioden fram till och under det svenska ordförandeskapet under andra halvan av 2009. En hel del diskussioner blev det också.

Det tycks stå klart att klimat- och energifrågorna kommer få en central roll. Men det finns även en del bärighet på frågor som är särskilt intressanta ur ett Vaxholmsperspektiv. Under hela 1,5-årsperioden från förra halvårsskiftet har vi haft ansvaret för att driva och forma politiken kring fiske- och havsfrågor, och på vägen fram till och under ordförandeskapet kommer vi lägga fram EU:s östersjöstrategi.

Åtta av de nio östersjöländerna är trots allt EU-medlemmar. Och med ett ökat samarbete på den inre marknaden, forskning och vårt gemensamma miljöproblem får vi bättre förutsättningar än någonsin att verka för ett levande hav.

Avslutningsvis träffade vi skärgårdskommuner landstinget för det att diskutera det kommande skärgårdspolitiska programmet som kommer styra mycket av deras arbete och prioriteringar framöver. Detta kommer jag få anledning att återkomma till flera gånger framöver.

Inga kommentarer: