måndag 12 januari 2009

JAG Acke i Vaxholm

Innan jul träffade jag eldsjälen Claes Moser som driver JAG Ackemuseum och galleri i Rådhuset. Acke var ju en fantastisk svensk målare, och sannolikt den Vaxholmskonstnär som är kändast både i och utanför Sverige.

Det är en stor tillgång för oss att få ha en så pass stor del av Ackes ganska sparsamma produktion här i Vaxholm. Andra viktiga verk ifrån honom hittar man på Nationalmuseum, Thielska galleriet och Musée d'Orsay.

I förra veckan skrev Skärgården om samlingens osäkra framtid. Mycket i det man skriver är riktigt, och museumet förtjänar verkligen att uppmärksammas. Men det som inte stämmer är att det politiska konst- och kulturintresset är noll. Nu när ansvaret för kultur flyttas till kommunstyrelsen är jag övertygad om att det också kommer bli tydligare. Och så är kulturanslaget i Vaxholm 300 tkr, inte 200 tkr. Det är det som används för löpande kostnader och verksamhetsstöd utöver de "stora" verksamheterna som kulturskolan, biblioteket osv.

Heller stämmer det ju inte längre att vi inte har diskussioner om förutsättningar för samlingen att vara kvar. Men jag tror att artikeln skrevs i mitten av december.

Men till sakfrågan: Det är självklart att vi ska jobba för att kunna behålla Ackesamlingen i kommunen. Det som behövs är att vi hittar en form där någon individ eller vill ta över ägandeskapet. Vi från kommunens håll vill såklart fortsätta stödja med lokaler, men även med hjälp att hitta en större lösning. Hör av dig om du är intresserad eller har idéer!

Inga kommentarer: