lördag 17 januari 2009

Ett nytt skärgårdsråd

Igår uttalade sig Vaxholm positivt till att starta ett nytt skärgårdsråd. Uttalandet görs tillsammans med alla Stockholmregionens skärgårdskommuner, länsstyrelsen, de största och viktigaste intresseorganisationerna i skärgården samt Waxholmsbolaget.

Många har upplevt att det gamla skärgårdsrådet haft intressanta diskussioner, men utan att ha varit framgånsrika med att ta vidare de tankar man kommit fram till. Det nya rådet är tänkt att ha en mindre arbetsgrupp som arbetar mer fokuserat med att ta ansvar för att gemensamma ambitioner kan ta steget ifrån diskussion till verkligen.

Vi är många som tror och hoppas att det här är precis vad Stockholms skärgård behöver för att kunna ta en bred dialog ned till konkret handling. Fortsättning följer!

Inga kommentarer: