fredag 5 december 2008

Barn- och utbildningsnämnden 1 december

Måndagens barn- och utbildningssammanträde  var intressant, och det blir såklart också mitt sista i nämnden. Det är lite trist, eftersom jag tycker nämnden präglas av ett gott samarbetsklimat. Man har i de allra flesta frågor lyckas jobba konstruktivt både inom alliansen och över blockgränserna, men också fått jobba med en förvaltningsorganisation som gjort ett väldigt bra jobb de senaste åren. Jag ser fram emot att få se och hjälpa er med ert arbete utifrån min nya roll!

Huvudfrågan var fastställande av detaljbudgeten. Det är Vaxholms stads överlägset största budget för en facknämnd, och landar på 265 Mkr för nästa år. De ovanligt framgångsrika centrala fackliga förhandlingarna inför 20o9 har gjort att lönekostnaderna kommer växa mycket snabbare än både inflation och våra förväntade skatteintäkter, vilket gör att även nästa år kommer präglas av en försiktighet vad gäller investeringar och nya utgifter.

Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är dåligt. Vi har en väldigt bra skola i Vaxholm, vilket inte minst syns i statistik vad gäller elevernas studieresultat, trivsel och känsla av trygghet. Att kunna bibehålla denna höga kvalitet är en ynnest. Men vi måste naturligtvis också våga ta itu med de områden som fungerar mindre bra, och satsa där vi kan göra bäst nytta. Jag återkommer med tankar kring detta lite längre fram.

Vi beslutade även att ställa oss bakom den föreslagna organisationsförändringen, där vi bland annat avser minska nämndstorleken för barn- och utbildnings- och socialnämnden. Hela alliansen är överens om att vi haft en allt för stor politisk organisation efter senaste valet, och jag ser fram emot att få leda en mycket mer trimmad uppställning än tidigare. Det kommer såklart också leda till mer pengar kvar att lägga på de delar inom barnomsorg och utbildning som behöver det bäst: barnen och verksamheten

Inga kommentarer: