fredag 21 november 2008

Rindötur med Ingemar Wemmenhög


I morse bar det av ut till Rindö för att träffa vår egen runristare Ingemar Wemmenhög, och samtidigt få lite nya infallsvinklar och tankar vad gäller Rindös framtid. Ingemar tog emot vid färjeläget tillsammans med min partikamrat Sten Larsson.

Ingemar och många andra Rindöbor är oroade över öns framtid. Man upplever att inte mycket händer med gamla KA1-området vid Oskar-Fredriksborg, och vill att saker och ting ska börja röra på sig. Ingemar är orolig över att området inte kommer få något annat än bostäder, och att arbetstillfällena kommer lysa med sin frånvaro.

Jag delar såklart en del av Ingemars oro, inte minst i tider som dessa. De nya arbetstillfällen som Vaxholm behöver kan skapas genom entreprenörer som vill etablera sig eller växa sin befintliga verksamhet, och genom andra regionala eller nationella verksamheter som kan välja att vara verksamma här. Och detta är inget som ordnar sig självt. Självfallet ska eller kommer Vaxholm som kommun aldrig vara den som skapar dessa verksamheter, men vi måste göra vårt yttersta för att förutsättningarna för verksamheterna ska finnas.

På det hela taget så är jag dock positiv; jag är övertygad om att gamla KA1 kommer vara en levande stadsdel om några år, fylld med både bostäder och arbetstillfällen. Den ökade aktiviteten kommer också ställa krav på och skapa förutsättningar för en förbättrad infrastruktur. Både på land och till sjöss. Men även detta är inget som ordnar sig självt. Jag ser fram emot årsskiftet och möjligheten att på allvar börja dra mitt eget strå till stacken.

2 kommentarer:

Anna-Stina sa...

Hövligt och elegant men utan svar på den fråga som hänger i luften:
Är "ramavtalet" lagligt, när det inte alls tar hänsyn till strandskyddet, som är noggrannare preciserat fr.o.m. den 1 juli i år?
Regementet hade ingen gammal detaljplan att åberopa, så när det blir en ny gäller strandskyddet fullt ut. Vattenhallen får alltså vara kvar eftersom den redan finns, men river man den finns det ingen rätt att bygga bostäder på samma mark. Kvarvarande markremsa nedanför vattentornet räcker knappast till ett bostadsområde, så resultatet av rivningshysterin blir ev. bara en rivningstomt + en förödande fördröjning av hela Vasallen-projektet. Därför vore det bättre att undanta område 6 i planen och börja i någon annan del, som ingen har anledning att bråka om. För du tror väl inte att vi kommer att avstå från att bråka om sttrandskyddet?
Hälsningar Anna-Stina Apeltun

Per sa...

Hej Anna-Stina,

Tack för din kommentar och frågor.

Jag tänkte bara börja med att säga att det kanske inte är så konstigt att det inte finns någon diskussion kring ramavtalet i det här blogginlägget, eftersom det är skrivet över nästan på dagen för ett år sedan (långt innan något ramavtal fanns).

Som jag tolkar det så har du tre frågor/synpunkter?

1) Är ramavtalet lagligt då det hänvisar till detaljplaner som ännu inte är fastslagna, och skulle kunna stoppas av olika skäl?

2) Får man/Man får inte planlägga och ge bygglov för bostäder där strandskydd gäller.

3) Det är bättre att strunta i att planlägga område 6 eftersom det är stor risk att det överklagas.

Svaren:

1) Ja, det är lagligt. Överenskommelserna i ramavtalet gäller under förutsättning att olika delar av detaljplanläggning och bygglov blir färdigt - och bara om det blir färdigt.

2) Jo, man får ge dispens ifrån strandskydd. Jag tycker att det här är ett typiskt exempel på när dispens ifrån strandskydd kan ges. Jag tror också att övriga berörda myndigheter delar den uppfattningen.

3) Jag tackar för den kommentaren och tar den till mig. Självfallet hoppas jag att våra medborgare ska se en förnyelse av regementet som något positivt, och inte överklaga framtida beslut som är fattade på laglig grund. Samtidigt finns det såklart en risk för detta, och då får vi fokusera på att få till stånd en korrekt och skyndsam hantering.