fredag 28 november 2008

Den viktigaste integrationspolitiska reformen på 40 år

"Det här är den viktigaste integrationspolitiska reformen på 40 år", sammanfattar migrationsminister Tobias Billström det hela. Och Annicka Engblom ifrån Blekinge sammanfattar mycket av mina egna känslor kring just detta: "När jag fick konventshandlingarna och läste jobbet [kring integrationspolitik] så kände jag mig extra stolt. Bravo, alliansregeringen!"

Ulf Kristersson har tagit en kort paus ifrån sin pappaledighet i Kina, och höll ett briljant föredrag om arbetet i den arbetsgrupp han varit ordförande för: "Arbetsgruppen mot utanförskap och segregation". Det här är ett otroligt viktigt område, och jag stödjer den nya politiska riktningen fullt ut. Det hela kan sammanfattas med:
  • För att Sverige ska bli ett framgångsrikt invandringsland krävs nya vägar - både till Sverige och in i det svenska samhället. Från och med december 2008 öppnas Sverige för arbetskraftsinvandring. Asyl ska inte längre vara det enda sättet att komma till Sverige.
  • Sverige kan inte ensamt stå som garant för humaniteten i Europa - arbetet för ett gemensamt asylsystem inom EU är därför viktigt.
  • Arbetslinjen måste gälla även i integrationen, och vi måste skapa tydliga incitament för asylsökande att bosätta sig där det finns jobb och bostäder. Sfi (svenska för invandrare) skall förändras med en tydligare koppling till arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: