fredag 8 februari 2013

Målarkitekturens principer

Man kan inte beskylla mig för att jag skriver på den här bloggen ofta, men den kan nog ändå fortfarande fylla en funktion för att förmedla idéer och förhoppningsvis generera kommentarer som leder till goda ting och ännu bättre idéer.

I mitt arbete inom e-delegationen är jag bland annat med i det utskott som hanterar "helhetsfrågor" (jag + GD för SkV, FK, BV, PM och CSN), och där finns ett projekt som ska beskriva en målarkitektur för hur offentlig sektor i Sverige ska arbeta med informationsförsörjning utifrån ett övergripande perspektiv. Projektet heter passande nog "Helheten".

Jag tror att det är största vikt att vi kan samla tankarna runt vad vi vill ha ut av en sådan arkitektur kring några grundprinciper. Det rör både vår syn på allmänna handlingar, tillgängligheten till dessa, vår syn på myndighetsprocesser, och tillgängligheten till dessa. Vilka principer behöver råda för att ett ekosystem av myndighetsspecifika eller myndighetsövergripande tjänster ska kunna byggas på bästa sätt? Av privatpersoner, företag eller myndigheter. Och jag tror principerna behöver formuleras så generellt som möjligt (men inte generellare än så).

Som exempel kan man kan leka med tanken att den bästa lösningen för allt man behöver hjälp med runt livshändelsen "föda barn" (boka ultraljud, planera och stöjda besök på MVC, förbereda och välja BB, välja namn, erkänna föräldraskap, anmäla tillfällig föräldrapenning, planera och stödja besök på BVC, välja förskola) inte är som idag - ett fysiskt eller virtuellt runtspringande till ett landsting, vårdcentraler, kommunen, Skatteverket, Försäkringskassan. Istället kanske det är tidningen Mama som bygger den bästa "föräldraappen", som med min tillåtelse och autentisering hjälper mig hålla samman och förenkla hela enchiladan.

Här är ett första utkast efter lite förmiddagsskrivande. Ge feedback/hojta/såga/fyll i:

 1. Som grundprincip ska samtliga allmänna handlingar vara fritt tillgängliga för läsning över internet av utomstående part. Det innebär att när varje myndighet skapar en "samling data" som innehåller allmän handling så ska denna tillgänglighet säkerställas.
 2. Som grundprincip ska samtliga myndighetsprocesser som i någon del innehåller informationsförsörjning ifrån utomstående part, tillgängliggöra regeluppsättningar för mjukvara där denna informationsförsörjning kan initieras över internet på den utomstående partens initiativ.
 1. Allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska även elektroniskt ha motsvarande tillgänglighet enligt samma kriterier som vid ett analogt förfarande. Det innebär att en sekretessbelagd uppgift ska vara elektroniskt tillgänglig för partsinsyn (för exempelvis den person uppgiften berör och annan myndighet som har rätt till tillgång). 
 2. Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter ska stödja styrande av åtkomst enligt PuL. Det innebär att de delar av handlingen som inte kränker individens integritet ska tillgängliggöras enligt grundprincipen. Det innebär också att samlingen data måste stödja möjligheten att inhämta samtycke ifrån berörd individ för bredare publicering.
 3. Information om samtliga samlingar data enligt ovan ska vara fritt och öppet publicerade. Informationen ska beskriva samlingen datas olika egenskaper och eventuella åtkomstkriterier, samt beskriva de gränssnitt som åtkomst möjliggörs genom.
 4. Gränssnitt för dataåtkomst, avlämnande av uppgifter och autentisering ska i första hand vara utformade enligt öppna standarder, i andra hand vedertagna standarder eller enligt en myndighetsövergripande överenskommelse.
 5. Som följer av grundprincipen ska tillgång till allmän handling endast i undantagsfall kunna vara förenat med en kostnad. En avgift kan vara motiverad för att finansiera tillgängligheten till en existerande samling data, men denna avgift ska bara kunna tas ut tills dess denna finansiering är betald. De små och försumbara kostnader som myndigheter får ta ut för expediering av "fysiska allmänna handlingar" ska inte få förekomma vid expediering av digitala handlingar.
 6. Myndigheter som idag har rätt att finansiera verksamheten genom avgifter för expediering av allmän handling, får fortsätta vara avgiftsfinansierade bara om man kan visa att inte en betydande samhällsnytta går förlorad genom att bibehålla avgiftsfinansieringen.

Fortsättning följer!

torsdag 25 oktober 2012

Hejdå politiken, och hej Sveriges Kommuner och Landsting

Jag har verkligen inte varit någon frekventare skribent här på bloggen på sistone, och det är nästan lite lustigt att det föregående inlägget handlar om seminariet jag deltog i för SKL:s räkning i somras.

För att göra en lite längre historia kortare så kommer jag bli ansvarig på SKL för deras Centrum för eSamhället - eller helt enkelt e-frågorna på SKL utifrån ett övergripande perspektiv. SKL skriver lite här, och Computer Sweden skrev lite här.

Det finns så otroligt mycket att göra på det här området. Vi har ju utnämnts till världens främsta IT-nation tre år i rad av World Economic Forum, senast i rapporten från 2012, men bland samma data döljer sig också faktumet att vi bara är rankade på 24:e plats vad gäller vår e-förvaltning.

Jag tror att kombinationen av världens bästa generella förutsättningar på området, tillsammans med det starka självstyret, har banat väg för innovation och det faktum att kommuner och landsting väljer sina egna vägar. Det är i grunden bra att man kan ta vara på den nyfikenheten.

Problemet är att det är svårt eller ibland hart när omöjligt att dra nytta av varandras framgång ifrån innovation om våra olika lösningar inte präglas av interoperabilitet och gemensamma satsningar. Så mycket av jobbet kommer handla om samverkan, samverkan och samverkan.

fredag 6 juli 2012

IT i välfärdens tjänst

Igår eftermiddag deltog jag för SKL:s räkning i seminariet "IT i välfärdens tjänst" som arrangerades av IT&Telekomföretagen i samarbete med näringsdepartementet. Det blev en fullsatt tillställning och ett riktigt bra samtal där jag, Anna-Karin Hatt och Anne-Marie Fransson frågades ut av bland andra Magnus Höij (Internet World), David Mothander (Google) och Fredrik Sand (Stockholms Handelskammare).


Regeringen är ju i full färd att ta fram en ny nationell strategi för e-förvaltning, och det var till denna som jag gjorde några inspel om öppen data, ökad samverkan och ett initiativ om ett ekosystem för offentliga digitala tjänster. Hela seminariet webbsändes, och du kan se det här.


Vi inom SKL tror att en bärande del i strategin för bättre medborgartjänster, är att verka kraftfullt för öppen data. För egen del tycker jag det är dags att principiellt vända upp och ned på synsättet på offentliga handlingar och vilken data som som ska göras öppen. För det är faktiskt så vi ofta pratar om det: “vilken data ska vi göra öppen”?

Om Sverige ska kunna bli en föregångsnation inom IT behöver vi gå längre och ha som enkel grundprincip att all samlad och bearbetad data, alla offentliga handlingar, skall vara puclicerade och fritt tillgängliga ifrån ögonblicket det är möjligt. Bara om det finns särskilda skäl, som sekretess, om det rör sig om arbetsmaterial, integritetskänslig information eller andra särskilda omständigheter, så avstår man från att publicera datat öppet. Istället för att myndigheter väljer vilken data “bakom väggen” som ska tillgängliggöras genom öppna gränssnitt, så publiceras hela myndighetens arbete framför väggen med öppna gränssnitt, om det inte finns särskilda skäl att skydda datat från öppenhet.En möjlighet för att kostnadseffektivt kunna driva resan emot ett öppnare Sverige är att införa en "öppenhetsombudsman" som man kan vända sig till om man upplever att data oskäligt inte finns tillgängligt på ett öppet sätt. 


IT-minister Anna-Karin Hatt refererade till Hillary Clintons öppningstal vid Open Government Partnership-mötet i Brasilien i april om hur länder med öppna myndigheter, öppen styrning och öppen data kommer blomstra, och hur länder som står för motsatsen kommer hamna på efterkälken och förtvina.
Men jag tror att fördelen med en öppen grundprincip för öppen data kommer vara att bygga in dess mekanismer i hela offentlig-Sveriges DNA. Och de innovativa lösningar och företag som kan växa i en sådan miljö kommer då kunna komma fram först i Sverige. Då kan vi bli en verklig föregångsnation inom öppen data.

För det andra så tycker vi i SKL att det är otroligt viktigt med gemensamma spelregler. Vi behöver gränssnitt och standarder - som tillsammans kan bli en myndighetsgemensam mjuk infrastruktur för hela offentlig-Sverige. Det finns intressanta lösningar i andra länder - Estland har till exempel sin Internetbaserade “X-road” som gör det enkelt för myndigheter och företag att samverka och bygga e-tjäster med data ifrån olika myndigheter - även om det inte sällan är databaser och lösningar ifrån olika leverantörer i lagret under. Vi behöver en sådan samverkan för mjuk infrastruktur.

Och inom den här samverkan så måste vi bli oerhört mycket bättre ifrån myndigheters håll att snabbare komma fram till gemensamma lösningar och komponenter. Vi får inte vara så oerhört rädda för att något kan bli fel. Svenskarna är ju konsensussökande, och det är en fördel i många avseenden. Men med den snabba tekniska utvecklingen så funkar det inte att fundera över till exemel en e-legitmationslösning i närmare ett decennium innan det kan bli verklighet. För sedan - när ett sådant arbete sedan blir klart - får alla sedan beröringsångest eftersom man inte orkar ge sig in i en ny tioårskamp.

Samverkan inom den mjuka infrastrukturen måste istället bygga på frivillighet och på ett agilt, vigt, lättrörligt synsätt, där vi kortar ledtiderna mellan ide och förverkligande. Det är bättre att vi prövar, utvärderar, och sedan behåller det som är bra, och bygger om det som blev mindre bra.

För det tredje så tycker jag att den nya nationella strategin bör innehålla ett initiativ för att stimulera ett ekosystem för offentliga digitala tjänster inom den här mjuka infrastrukturen. Där kan vi sätta av ett nationellt stöd för statliga myndigheter, kommuner, landsting, som i olika konstellationer frivilligt och gemensamt kan få finansiering och hjälp med bygga upp de specifikationer, gränssnitt och standarder för nya applikationer, som sedan kommer hela offentlig-Sverige till del. Applikationer som är designade för den mjuka infrastrukturen blir då del av ett ekosystem för offentliga digitala tjänster där andra, efterföljande aktörer kan återvända specifikationer och upphandlingsunderlag på effektivast möjliga sätt.Ett sådant ekosystem kommer göra det lättare framförallt för de många små kommuner som idag ligger långt efter i digitaliseringen, och som inte sällan hamnar i knät på en leverantör eftersom man inte har resurser att jobba strategiskt och framåtsyftande med sin IT-strategi.


(Foto: Tack till Andia Ghafouri)

tisdag 3 juli 2012

Kommuninvest i Almedalen

I år är vi ifrån Kommuninvest i Almedalen igen, och gårdagen bjöd på både bra interna diskussioner och givande möten med många av våra medlemmar. Jag tycker vårt engagemang här borta blivit mer och mer givande för varje år vi varit här.

Kommuninvest fortsätter att växa snabbt i takt med att vi kan erbjuda kommuner och landsting de förmånligaste räntorna så att det blir mer pengar kvar till annat. Vi ser också tillbaka på några år där Kommuninvest fortsatt kunna ta marknadsandelar och låna ut förmånligare än affärsbankerna genom vår AAA-rating i botten. Nu diskuterar vi mycket kring om och isåfall hur vi ska kunna hjälpa medlemmarna på ännu bättre sätt.

Om du är här i Almedalen idag och vill träffa oss är du varmt välkommen förbi på vårt mingel kl 16.15 i Wisby Strand Congress & Event - på bottenvåningen i sydvästra hörnet. Vi bjuder på mat och dryck signerad Grythyttans restaurang- och hotellhögskola vid Örebro universitet. Varmt välkommen!

torsdag 28 juni 2012

Bättre kollektivtrafik till Stockholm Nordost

I förra veckan fattade trafiknämnden i landstinget ett viktigt beslut i det långa perspektivet för oss som bor i Vaxholm och resten av Stockholm nordost: man kommer genomföra en fördjupad idéstudie för en regional, kapacitetsstark kollektivtrafik för hela Nordostsektorn.

Nästan alla stora infrastrukturbeslut fattas efter gedigna studier om vilka alternativ som kan lösa människors och företags problem på bästa sätt, och för vår del så räknar vi med att den här studien ska ge oss det vi behöver för att kunna förklara och motivera varför det är så viktigt att satsa stort på vår framtida kollektivtrafik.

Ett axplock av de idéer som ska studeras:
 • En förlängning av Roslagsbanan till centralen eller Odenplan - kanske över Nya Karolinska
 • En förlängning av Roslagsbanan till Rimbo och Norrtälje
 • En ny pendeltågslinje Arninge-Täby-Sollentuna-Kista-Barkarby
Spännande, eller hur? 

Igår hade DN ett stort uppslag på temat "Så kan SL minska köerna i Nordost". Tyvärr inte online.

fredag 15 juni 2012

Nästa steg

I förra veckan bestämde jag mig också för att meddela att jag lämnar mitt uppdrag i höst, och att vi väljer en ny kommunstyrelseordförande ifrån 1 september. Jag har glädjen att se tillbaka på närmare fyra fantastiskt givande år, och många glada minnen av medborgare, kollegor, medarbetare och mycket mer. Vår pressrelease såg ut såhär. Sedan den publicerades har jag blivit nominerad av vår KF-grupp till ordförande för Kommunfullmäktige efter försvarsminister Karin Enström. Så, jag kommer i allra högsta grad vara kvar Vaxholmspolitiken.

onsdag 15 februari 2012

Per (den andre) går vidare emot nya utmaningar

Igår gick vi ut med information om att Per Törnvall kommer sluta som kommunchef i Vaxholm. Per har valt att gå tillbaka till konsultrollen och kommer lägga tre intensiva år bakom sig, där han gjort ett formidabelt arbete. Hans fyra huvudprioriteringar uppsatta ifrån mig och kommunstyrelsen var att bygga ett nytt och starkt team förvaltningschefer, professionalisera hela organisationen, leda arbetet med vår nya översiktsplan, och utveckla näringslivsklimatet. På nära nog alla sätt man kan mäta resultaten under den här perioden har vi tagit stora kliv framåt, och det fortsätter tveklöst vidare i den positiva riktningen.

Nu när vi ska rekrytera en ny kommunchef kommer vi behöva prioritera förmågan att bygga och vidareutveckla Vaxholm genom alla de utmaningar vi har med de nya skolor, äldreomsorg och bostäder som vi nu planerar och ska göra till verklighet. Men självklart måste vi samtidigt se till att förvalta och vidareutveckla alla de förbättringar vi fått på plats de senaste åren.

Jag och många med mig tycker förstås att det är väldigt tråkigt att Per slutar. Samtidigt är det en stor tillgång att det stora förändringsarbete Per anställdes för är mycket väl utfört, och att vi nu får möjlighet att hitta en ny kraft som kan hjälpa oss alla att ta nästa steg i utvecklingen - med de särskilda behov och förutsättningar som finns för det steget.

Per kommer finnas kvar tills dess att vi hittat hans ersättare, så det dröjer ännu ett antal månader innan det är dags för avtackning och allt som hör till detta.


söndag 12 februari 2012

Foretagsklimat.se

Trots föräldraledighet så har jag ju inte loggat ut helt och hållet, och en av de roliga sakerna som damp ned i brevlådan var information om nya sajten foretagsklimat.se. Där redovisas olika enskilda resultat i höstens enkäter av Svenskt näringsliv, och det ser faktiskt ut som att vi förbättrat oss på nära nog alla områden förutom de som har med "omvärlden" att göra.

Kul, och ett resultat av många inblandades möda för att förbättra näringslivsklimatet i Vaxholm! Nu ser vi fram emot att se vad det innebär för rankingen som presenteras i april.

söndag 8 januari 2012

Gott nytt år och föräldraledighet

Tack för ännu ett år, och hoppas att vi kommer få ett riktigt bra 2012.

För egen del har jag nu påbörjat en föräldraledighet som kommer vara mellan 1 januari och 30 juni. Under januari-mars kommer Lars Wessberg arbeta som tillförordnad KSO, och under april-juni Lars Lindgren. Den 1 juli kommer jag tillbaka igen.

Av olika skäl har jag inte lyckats varit särskilt frekvent med mitt bloggande på senare tid. Vi får se om föräldraledigheten ger mer eller mindre tid till detta i år :)

torsdag 15 september 2011

Alliansen utvecklar Vaxholm

Det här pressmeddelandet skickade jag ut idag - med anledning av kommande års budget:"Vaxholm måste investera mer än en halv miljard i nya skolor, förskolor och äldreboende de närmaste åren.

Dagens skolfastigheter och äldreboenden är inte tillräckliga vare sig i volym eller kvalitet. Provisoriska lösningar får inte permanentas. En stor del av våra skolbarn vandrar långa sträckor för att nå skolidrotten, och skolornas schemaläggning försvåras på grund av brister i fastigheterna.
Vi måste bygga nya skolor och särskilda boenden på flera platser inom kommunen. Vi räknar med ökat antal barn och äldre. Vi vill skapa moderna förskolor, skolor och äldreboenden med rätt placering och storlek.

Ett modernt utbildningscentrum med skolidrott, kultur, fritid och en stor samlingssal i ett campus och ett äldreboende behövs nu!

Vi anser att följande investeringar är nödvändiga:

2012-2014
En förskola och en högstadieskola på Vaxön, ca 180 mkr
En skolidrottshall med 18 nya omklädningsrum och lokaler för kulturskolan, ca 70 mkr
Utökade lokaler för äldreboende, ca 50 mkr

2014-2018
Nybyggen till förskolor och skolor på Vaxön, Resarö och Rindö, ca 260 mkr

Summa investeringar hela perioden, ca 560 mkr

Alliansen arbetar för att utveckla Vaxholm, utan att höja skatten.

Investeringsbehovet motsvarar en skattehöjning om 3 kr per hundralapp i sju år. Vår ambition är att inte behöva höja skatten. Vaxholm har redan idag en hög låneskuld, och vi vill inte låna mer. En del av lösningen kommer kunna vara fler boende i Vaxholm, som bidrar till högre skatteintäkter och intäkter ifrån utveckling av bebyggelse.

Vaxholm är Stockholms regionens näst minsta kommun. Vi måste växa för att kunna skapa arbetsplatser, ett bättre kommersiellt utbud, ett varierat boende och ett rikt kulturliv. För att Vaxholm ska bli en ännu bättre stad att bo och arbeta i.

I kommande budget som presenteras i höst kommer vi att presentera vårt förslag till lösning."